Yêu là cùng nhau đi hết cuối con đường

CÙNG ANH - Ngọc Dolil X NIB Rephối (OFFICIAL LYRIC VIDEO)