Trường đại học cần thơ có những ngành nào

      705

DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

Mã trường: TCT; Tổng chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 6.860

(Nhấp vào các tên ngành để xem đọc tin ra mắt về ngành)

1. Chương thơm trình tiên tiến (CTTT), chương trình rất tốt (CLC)

tt

Mã ngành

Tên ngành, học tập phí

PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3

PHƯƠNG THỨC 5

Điểm trúng tuyển năm 2020

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Học bạ

Điểm thi

1

7420201T

Công nghệ sinc học (CTTT) 2,2 lần ngân sách học phí CTĐT đại trà

40

A01, B08, D07

40

A00, A01, B00, B08, D07

19,50

16,00

2

7620301T

Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 2,2 lần học phí CTĐT đại trà

40

40

19,50

15,00

3

7510401C

Công nghệ chuyên môn hóa học (CLC) 30 triệu đồng/năm

40

40

19,50

16,00

4

7540101C

Công nghệ thực phẩm (CLC) 30 triệu đồng/năm

40

40

19,75

15,25

5

7580201C

Kỹ thuật xây dựng (CLC) 30 triệu đồng/năm học

40

A01, D01, D07

40

A00, A01, D01, D07

19,75

15,00

6

7520201C

Kỹ thuật điện (CLC)

30 triệu đồng/năm

40

40

19,50

15,00

7

7340201C

Tài chính-Ngân hàng (CLC) 30 triệu đồng/năm

40

40

21,00

21,00

8

7480201C

Công nghệ thông tin (CLC) 30 triệu đồng/năm

80

40

22,25

20,00

9

7340120C

Kinh doanh quốc tế (CLC) 30 triệu đồng/năm

80

40

24,00

23,00

10

7220201C

Ngôn ngữ Anh (CLC)

30 triệu đồng/năm

80

D01, D14, D15

40

D01, D14, D15, D66

23,00

20,50

 

2. Chương trình đào tạo đại trà

tt

Mã ngành

Tên ngành (chuyên ngành - nếu có)

Chỉ tiêu

Mã tổ phù hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển chọn năm 2020 (Học bạ)

Điểm trúng tuyển năm 20đôi mươi (Điểm thi)

 

Các ngành huấn luyện giáo viên (chỉ xét tuyển chọn theo cách thức 1, 2 với 4)

1

7140202

Giáo dục đào tạo Tiểu học

80

A00, C01, D01, D03

25,00

22,25

2

7140204

Giáo dục Công dân

60

C00, C19, D14, D15

22,75

21,00

3

7140206

Giáo dục Thể chất

60

T00, T01, T06

19,50

17,50

4

7140209

Sư phạm Toán thù học

80

A00, A01, B08, D07

26,50

24,00

5

7140210

Sư phạm Tin học

60

A00, A01, D01, D07

đôi mươi,50

18,50

6

7140211

Sư phạm Vật lý

60

A00, A01, A02, D29

21,00

18,50

7

7140212

Sư phạm Hóa học

60

A00, B00, D07, D24

22,75

22,25

8

7140213

Sư phạm Sinh học

60

B00, B08

24,00

18,50

9

7140217

Sư phạm Ngữ văn

80

C00, D14, D15

23,75

22,50

10

7140218

Sư phạm Lịch sử

60

C00, D14, D64

24,25

19,00

11

7140219

Sư phạm Địa lý

60

C00, C04, D15, D44

21,00

22,25

12

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

80

D01, D14. D15

26,00

23,75

13

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

60

D01, D03, D14, D64

23,00

18,50

Kỹ thuật với công nghệ  (xét tuyển chọn theo cách tiến hành 1, 2, 3 và 6)

14

7510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

120

A00, A01, B00, D07

22,25

19,00

15

7520309

Kỹ thuật vật liệu

40

A00, A01, B00, D07

19,50

15,00

16

7510601

Quản lý công nghiệp

100

A00, A01, D01

25,00

22,50

17

7520103

Kỹ thuật cơ khí, tất cả 2 chăm ngành: - Cơ khí chế tạo vật dụng - Cơ khí Ô sơn.

Bạn đang xem: Trường đại học cần thơ có những ngành nào

180

A00, A01

25,25

23,25

18

7520114

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

80

A00, A01

24,00

21,50

19

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với auto hóa

90

A00, A01

25,00

21,50

20

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

80

A00, A01

20,00

16,50

21

7580201

Kỹ thuật xây dựng

200

A00, A01

24,50

21,00

22

7580202

Kỹ thuật chế tạo công trình xây dựng thủy

40

A00, A01

19,50

15,00

23

7580205

Kỹ thuật tạo ra công trình xây dựng giao thông

40

A00, A01

19,50

15,00

24

7520201

Kỹ thuật điện

100

A00, A01, D07

23,50

đôi mươi,00

 

Máy tính với technology thông báo  (xét tuyển theo cách thức 1, 2, 3 cùng 6)

25

7480101

Khoa học tập đồ vật tính

80

A00, A01

24,00

21,00

26

7480106

Kỹ thuật sản phẩm tính

70

A00, A01

21,00

16,50

27

7480102

Mạng laptop cùng media dữ liệu

70

A00, A01

20,00

16,50

28

7480103

Kỹ thuật phần mềm

120

A00, A01

25,50

22,50

29

7480104

Hệ thống thông tin

70

A00, A01

21,00

19,00

30

7480201

Công nghệ thông tin, có 2 siêng ngành:

- Công nghệ thông tin

- Tin học tập ứng dụng

140

A00, A01

27,50

24,25

31

7480201H

Công nghệ biết tin – học tập trên khu vực Hòa An

40

A00, A01

19,50

18,00

Kinc tế, marketing cùng làm chủ - pháp luật  (xét tuyển chọn theo cách thức 1, 2, 3 với 6)

32

7340301

Kế toán

60

A00, A01, C02, D01

27,50

25,00

33

7340302

Kiểm toán

50

A00, A01, C02, D01

26,00

24,00

34

7340201

Tài chính-Ngân hàng

50

A00, A01, C02, D01

27,50

24,75

35

7340101

Quản trị ghê doanh

80

A00, A01, C02, D01

28,00

25,25

36

7340101H

Quản trị sale – học tập trên khu vực Hòa An

40

A00, A01, C02, D01

đôi mươi,00

22,75

37

7810103

Quản trị các dịch vụ du lịch với lữ hành

80

A00, A01, C02, D01

27,25

24,25

38

7340115

Marketing

60

A00, A01, C02, D01

27,75

25,00

39

7340121

Kinch doanh thương mại

60

A00, A01, C02, D01

27,00

24,75

40

7620114H

Kinc doanh NNTT – học tập tại quần thể Hòa An

80

A00, A01, C02, D01

19,50

15,00

41

7340120

Kinch doanh quốc tế

60

A00, A01, C02, D01

28,25

25,75

42

7620115

Kinc tế nông nghiệp

60

A00, A01, C02, D01

23,00

22,50

43

7620115H

Kinch tế nông nghiệp – học trên quần thể Hòa An

40

A00, A01, C02, D01

19,50

15,75

44

7850102

Kinch tế tài nguim thiên nhiên

60

A00, A01, C02, D01

19,50

21,50

45

7310101

Kinch tế

60

A00, A01, C02, D01

26,75

24,50

46

7380101

Luật, bao gồm 3 siêng ngành:

- Luật Hành chính

- Luật Tư pháp

- Luật Thương thơm mại

200

A00, C00, D01, D03

26,25

24,50

47

7380101H

Luật (siêng ngành Luật Hành chính) – học tập trên khu Hòa An

40

A00, C00, D01, D03

21,50

22,50

Nông lâm nghiệp, Thủy sản, Chế trở nên, Chăn uống nuôi, Thụ y, Môi ngôi trường và tài nguyên  (xét tuyển theo thủ tục 1, 2, 3 và 6)

48

7540101

Công nghệ thực phẩm

170

A00, A01, B00, D07

26,50

23,50

49

7540105

Công nghệ chế tao tdiệt sản

120

A00, A01, B00, D07

22,00

17,00

50

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

40

A00, A01, B00, D07

19,50

15,00

51

7620105

Chăn uống nuôi

100

A00, A02, B00, B08

19,50

15,00

52

7640101

Thú y

120

B00, A02, D07, B08

26,00

22,25

53

7620110

Khoa học tập cây xanh, tất cả 2 chăm ngành: - Khoa học tập cây xanh. - Nông nghiệp technology cao.

120

A02, B00, B08, D07

19,50

15,00

54

7620109

Nông học

60

B00, B08, D07

19,50

15,00

55

7620112

Bảo vệ thực vật

140

B00, B08, D07

trăng tròn,00

16,00

56

7440301

Khoa học môi trường thiên nhiên

80

A00, A02, B00, D07

19,50

15,00

57

7850101

Quản lý tài nguyên ổn cùng môi trường

80

A00, A01, B00, D07

19,50

18,00

58

7520320

Kỹ thuật môi trường

60

A00, A01, B00, D07

19,50

15,00

59

7850103

Quản lý khu đất đai

90

A00, A01, B00, D07

trăng tròn,50

18,00

60

7620113

Công nghệ rau củ quả với cảnh quan

40

a00, B00, B08, D07

19,50

15,00

61

7620103

Khoa học tập đất (chăm ngành Quản lý đất cùng công nghệ phân bón)

40

a00, B00, B08, D07

19,50

15,00

62

7620301

Nuôi trồng thủy sản

200

a00, B00, B08, D07

19,50

16,00

63

7620302

Bệnh học tdiệt sản

60

a00, B00, B08, D07

19,50

15,00

64

7620305

Quản lý tdiệt sản

60

a00, B00, B08, D07

19,50

15,00

Khoa học cuộc sống - Khoa học tự nhiên - Hóa dược  (xét tuyển theo thủ tục 1, 2, 3 cùng 6)

65

7460112

Tân oán ứng dụng

50

A00, A01, B00

19,50

15,00

66

7420101

Sinch học

70

A02, B00, B03, B08

19,50

15,00

67

7440112

Hóa học

80

A00, B00, C02, D07

19,50

15,00

68

7720203

Hóa dược

80

A00, B00, C02, D07

27,75

24,75

69

7420203

Sinh học tập ứng dụng

70

A00, A01, B00, B08

19,50

15,00

70

7420201

Công nghệ sinh học

200

A00, B00, B08, D07

24,00

21,00

71

7520401

Vật lý kỹ thuật

50

A00, A01, A02, C01

19,50

15,00

Ngôn ngữ cùng văn hóa truyền thống nước ngoài - Xă hội nhân văn  (xét tuyển theo cách tiến hành 1, 2, 3 cùng 6)

72

7229030

Vnạp năng lượng học

80

C00, d01, D14, D15

23,75

22,00

73

7310630

Việt Nam học tập (chăm ngành Hướng dẫn viên du lịch)

80

C00, D01, D14, D15

26,25

24,50

74

7310630H

Việt phái mạnh học (chăm ngành Hướng dẫn viên du lịch) – học tại khu vực Hòa An

40

C00, D01, D14, D15

21,50

22,50

75

7220201

Ngôn ngữ Anh, tất cả 2 chăm ngành: - Ngôn ngữ Anh. - Phiên dịch-Biên dịch giờ Anh.

Xem thêm:

100

D01, D14, D15

26,75

24,50

76

7220201H

Ngôn ngữ Anh – học trên Khu Hòa An

40

D01, D14, D15

21,75

22,25

77

7220203

Ngôn ngữ pháp

40

D01, D03, D14, D64

19,50

17,00

78

7320201

Thông tin – thỏng viện

40

A01, D01, D03, D29

19,50

18,50

79

7229001

Triết học

40

C00, C19, D14, D15

19,50

22,00

80

7310201

Chính trị học

40

C00, C19, D14, D15

24,00

24,00

81

7310301

Xă hội học

60

A01, C00, C19, D01

25,00

24,00

Ghi chú:

1. Mã tổ hợp: A00: Toán-Lý-Hóa; A01: Toán-Lý-Tiếng Anh; A02: Toán-Lý-Sinh; B00: Toán-Hóa-Sinh; B03: Toán-Văn-Sinh; B08: Toán-Sinh-Tiếng Anh; C00: Văn-Sử-Địa; C01: Toán-Văn-Lý; C02: Toán-Văn-Hóa; C04: Toán-Văn-Địa; C19: Văn-Sử-GDCD; D01: Toán-Văn-Tiếng Anh; D03: Toán-Văn-Tiếng Pháp; D07: Toán-Hóa-Tiếng Anh; D14: Văn-Sử-Tiếng Anh; D15: Văn-Địa-Tiếng Anh; D24: Toán-Hóa-Tiếng Pháp; D29: Toán-Lý-Tiếng Pháp; D44: Văn-Địa-Tiếng Pháp; D64: Văn-Sử-Tiếng Pháp; D66: Văn-GDCD-Tiếng Anh; T00: Toán-Sinh-Năng khiếu; T01: Toán-Văn-Năng khiếu; T06: Toán-Hóa-Năng khiếu.

2. Đối với các mã ngành tuyển chọn sinc học trên quần thể Hòa An:

- Khu Hòa An là một đại lý đào tạo và giảng dạy của Trường ĐHCT, nơi trưng bày tại số 554, Quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xă Hòa An, thị xã Phụng Hiệp, tỉnh giấc Hậu Giang (cách TPhường. Cần Thơ 45 km)

- Sinh viên học tại Khu Hòa An là sinch viên đại học chủ yếu quy của Trường ĐHCT (bởi vì Khoa Phát triển Nông buôn bản quản lý). Cmùi hương trình huấn luyện và đào tạo, giảng viên, ĐK tiếp thu kiến thức, học phí, cơ chế chế độ và bởi cấp cho trọn vẹn y như sinc viên học tập trên Cần Thơ. Khi trúng tuyển, gần như sinch viên này sẽ học tập năm thứ nhất và năm sản phẩm công nghệ tứ trên Cần Thơ, các năm còn lại học tập tại Khu Hòa An.

- Ký túc xá trên quần thể Hòa An: 450 nơi.

Đối với các ngành có từ 2 siêng ngành trlàm việc lên: thí sinh đăng ký tuyển chọn sinc theo ngành, sau khoản thời gian trúng tuyển chọn và nhập học, thí sinch được đăng ký chọn 01 chuyên ngành theo học.