Thuốc trừ cỏ đuôi phụng

      44

- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 12-14ml CYBU 300EC cho bình phun 16 lít nước. Phun 2 bình 16 lít/ 1.000m2. Khi phun: lưuý vòi phun gần mặtđất.

Bạn đang xem: Thuốc trừ cỏ đuôi phụng

Phun 240ml/ha, 12 ml/16 lítnước. Phun khi cỏ1-2 lá. Thời điểm: 5-14 ngàysau khi sạ. Lượng nước: 320 lítnước/ ha.Phun 275ml/ha, 14 ml/16 lítnước. Phun khi cỏ 4-5 lá. Thời điểm: 15-20 ngàysau khi sạ. Lượng nước: 320 lítnước/ ha.


Sản phẩm liên quan


*

DUAONE 735EC 240ml - Acetochlor 10g/l + Metolachlor 725g/l : Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm


Giá: Liên hệ
Mua ngay
*

SIÊU DIỆT LÚA CƠI, LÚA LỘN 500gam


Giá: Liên hệ
Mua ngay
*

BEECO 345 (100ml) - Cyhalofopbutyl (315 g/l) + Butachlor (30 g/l) : Siêu diệt cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng


Giá: Liên hệ
Mua ngay
*

Thuốc trừ cỏ ALY GOLD 200WG (gói 3 gam): Trừ cỏ hậu nảy mầm muộ, lưu dẫn, chọn lọc, trừ cỏ lá rộng.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự Điểm Chuẩn 2018 Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự


Giá: Liên hệ
Mua ngay
*

Thuốc trừ cỏ chác lác 250ml - DKTAZONE 480SL: diệt cỏ lá rộng


Giá: Liên hệ
Mua ngay

BEECO 345 (240ml) - HAI LÚA DIỆT CỎ - Cyhalofop butyl (315 g/l) + Butachlor (30 g/l) : Siêu diệt cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng


Giá: Liên hệ
Mua ngay

Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm VUA CỎ 50EC (100ml) - Quizalofop-p-Ethyl 50g/l


Giá: Liên hệ
Mua ngay

SIÊU DIỆT MẦM 1 LÍT - MACHETE 60EC - Butachlor 600g/l : Đặc trị Lúa cỏ, cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, cỏ chác lác ...


Giá: Liên hệ
Mua ngay

DIỆT MẦM CỎ 500ml - MACHETE 60EC - Butachlor 600g/l : Đặc trị Lúa cỏ, cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, cỏ chác lác ...


Giá: Liên hệ
Mua ngay

VUA TRỊ CỎ 200ml (mẫu riêng của Beeco - Tia chớp): đặc trị cỏ lồng vực (cỏ gạo), cỏ đuôi phụng


Giá: Liên hệ
Mua ngay

THUỐC TRỪ CỎ SLIMGOLD 510SC - Ametryn (min 96 %) : Đặc trị Cỏ Mía, Dứa (Khóm)


Giá: Liên hệ
Mua ngay

DUAONE 735EC 50ml - Acetochlor 10g/l + Metolachlor 725g/l : Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm


Giá: Liên hệ
Mua ngay

TRÙM DIỆT CỎ 345 (240ml), Cyhalofop butyl + Butachlor - Siêu diệt cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng


Giá: Liên hệ
Mua ngay

SẠCH CỎ 345 240ml - Butachlor + Cyhalotop butyl - siêu diệt cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng


Giá: Liên hệ
Mua ngay

MARUKA 5EC (100ml) - Thuốc trừ cỏ cho cây hằng niên/đa niên


Giá: Liên hệ
Mua ngay

BEECO 345 (240ml) - Cyhalofop butyl (315 g/l) + Butachlor (30 g/l) : Siêu diệt cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng


Giá: Liên hệ
Mua ngay
Follow Us:

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬTKết nối:

Hỗ trợ khách hàng


Liên kết trên facebook


Facebook
Facebook
Chat facebook
Nhắn tin zalo
Gọi điện thoại