Xác định số phần tử của tập hợp x={n thuộc n

      51
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

tập hợp những số tự nhiên và thoải mái chia không còn cho 4 với nhỏ hơn 40 là: 0;4;8;12;16;20;24;28;32;36

vậy tập đúng theo kia gồm 10 phần tử

k nha


cho A là những số tự nhiênphân chia hếtmang lại 3 với nhỏ rộng 30 ; B là tập thích hợp các só tự nhiên phân tách không còn cho 6 cùng nhỏ rộng 30 ; C là tập đúng theo những số thoải mái và tự nhiên phân tách không còn đến 9 với bé dại hơn 30

a) viết những tập vừa lòng A,B,C bằng cách liệt kê các phần tử của các tập vừa lòng đó

b) xác định số bộ phận của từng tập hợp

c) sử dụng kí hiệu tập phù hợp bé nhằm mô tả quan hệ nam nữ giữa những tập đúng theo đó


Bài 1 : Viết những tập đúng theo sau bằng cách liệt kê những bộ phận của nó :

a) A là tập vừa lòng những số tự nhiên và thoải mái tất cả hai chữ số phân tách hết cho 7.

Bạn đang xem: Xác định số phần tử của tập hợp x={n thuộc n

b) B là tập phù hợp những số thoải mái và tự nhiên nhỏ dại rộng 30 và chia không còn đến 5.

c) C là tập đúng theo những số thoải mái và tự nhiên tất cả hai chữ số, nhưng chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị chức năng.

d) D là tập hòa hợp các số tự nhiên và thoải mái nhỏ dại hơn 50 phân chia hết cho 2 với ko chia hết mang đến 5.

e) E là tập thích hợp những số tự nhiên và thoải mái lớn hơn hoặc bằng 10 cùng nhỏ dại rộng hoặc bằng 30 chia hết cho 3.


Bài 1 : Viết những tập phù hợp sau bằng phương pháp liệt kê các bộ phận của chính nó :

a) A là tập hòa hợp các số thoải mái và tự nhiên gồm hai chữ số phân chia hết mang lại 7.

Xem thêm: Xem Phim Sóng Gió Gia Tộc Phần 3 Tập 1, Sóng Gió Gia Tộc Phần 3

b) B là tập thích hợp những số thoải mái và tự nhiên nhỏ dại hơn 30 cùng phân chia không còn mang đến 5.

c) C là tập hòa hợp những số tự nhiên gồm nhị chữ số, nhưng chữ số hàng chục vội vàng 3 lần chữ số hàng đơn vị chức năng.

d) D là tập phù hợp những số tự nhiên nhỏ tuổi hơn 50 phân chia hết mang lại 2 và ko phân chia hết mang đến 5.

e) E là tập đúng theo những số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 10 và bé dại hơn hoặc bởi 30 phân tách không còn đến 3.


Cho A là tập hòa hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ tuổi rộng 100. B là tập hòa hợp các số thoải mái và tự nhiên phân chia không còn cho 3 bé dại hơn 300. Tập vừa lòng A và B có số thành phần bình thường là ...


3. Cho : A là tập thích hợp các số tự nhiên và thoải mái phân tách không còn mang đến 3 cùng nhỏ hơn 50

B là tập đúng theo các số tự nhiên chia hết cho 6 và bé dại rộng 50

C là tập thích hợp các số tự nhiên chia hết cho 9 và nhỏ rộng 50

a) Viết những tập ABC bằng phương pháp liệt kê những phần tử

b) Xác định số thành phần của tập thích hợp đó

c) Viết những bao gồm thức có thể được giữa các tập hợp

d) Xác định tập thích hợp gồm các thành phần vừa thuộc B vừa trực thuộc C

Nhìn vậy thôi chứ đọng không nhiều lắm góp mình nha cảm ơn nhiều


Cho tập hòa hợp A bao gồm những số tự nhiên nhỏ tuổi rộng 100 cùng chia hết mang đến 2 , B gồm các số tự nhiên và thoải mái nhỏ dại rộng 200 cùng phân tách hết cho 8 . Tập vừa lòng A nhiều hơn thế nữa tập thích hợp B ..... phần tử