Sao anh bỏ ra đi em nào có tội tình gì

      238
Sao em chi ra đi anh nào có tội vạ gì?Sao em bỏ ra đi anh làm sao bao gồm phạm tội chi?Sao em bỏ ra đi nhằm anh thương lưu giữ hoài ôm đáng nhớ.Buồn lên mấy nẻo gặp gỡ và hẹn hò em biết không?Sương khuya rét mướt song vai đi về thui thủi một mình.Ưu tư nặng trĩu con tim anh bi đát thao thức cả đêm.Sao em chi ra đi không để ý anh thân chiếc đời xuôi ngược.Giờ đây đã mất nhau rồi tình không cha mẹ.Trong hiếm hoi vào nỗi đau vùi,anh đột biết rằng tội anh nghèo rớt trái mùng tơi.Mà vươn cao vướng gai tình rồi,đề nghị ngã giữa đời ôm trái sầu bi thương đơn lẻ.Anh có tội yêu thích mê cần con đường yêu lạc nẻo về.Anh với tội yêu em Lúc đời anh Trắng bàn tay.Nay em chi ra đi đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngẩn ai oán.Buồn lên mấy nẻo mặt đường tình bi tráng nào nguôi.

Bạn đang xem: Sao anh bỏ ra đi em nào có tội tình gì


Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Chương Trình Tiên Tiến Đại Học Bách Khoa Tp Hcm Công Bố Học Phí Năm 2020

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.