Ngày xưa quen nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau

      53
Ngày xưa quen thuộc nhau bên mặt đường vắng ngắt hoa nở mau. Ngày ni xa nhau chừng hoa vừa khnghiền cánh ban đầu. Người ngỡ chạm mặt nhau nlỗi dulặng kiếp chuyển ta vào. Chiều rơi về đâu?Ngày xưa quen nhau em vừa biết dăm khát khao. Bờ vai ntạo thơ ôm làn tóc rối ơ thờ. Tình new vừa song môi e lệ câu mong chờ. Người đã nlỗi mơ. Tiếng hát giờ đồng hồ cười còn nơi nào đó vào tối ni. Gió giá gồm về lòng người dân có lắm chua cay. Ta nlỗi chiến thuyền ngược xuôi đi đó đây. Tìm em như thế nào thấy!Lối cũ gồm còn chiều loang nắng nóng tốt mưa rơi. Bến cũ có còn người lặng đứng ngóng ra ktương đối.Hay ra đi rồi biền biệt xa xa mọi chỗ. Cho mộng chết thật. Ngày nao quen nhau tưởng đời mãi sau tất cả nhau. Ngày ni cách nhau lặng lẽ nước vẫn qua cầu. Người hỡi về đâu tối nay gió mưa dãi dầu, Người ơi về đâu?Tìm nhau trong mơ trong lời ca vào giờ tơ. Tìm trong tối mưa trong ngày nắng cháy xa mờ. Người vẫn kiếm tìm nhau trong duyên ổn kiếp không mong chờ. Người sẽ nhỏng mơ.

Bạn đang xem: Ngày xưa quen nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau

Bài hát trong album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 35 bài bác.
Yến Khoa

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Chạy Đi Đâu Để Có Niềm Vui Vùi Chôn Nỗi Buồn Của Anh, Lời Bài Hát Buồn Của Anh

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.