Một Vật Dao Động Điều Hòa Dọc Theo Trục Ox

      194

Một trang bị xấp xỉ ổn định dọc từ trục Ox. Vận tốc của đồ gia dụng Lúc qua địa chỉ cân bằng là (62,8cm/s) và gia tốc ở phần biên là (2m/s^2). Lấy(pi ^2 = 10). Biên độ và chu kì giao động của đồ lần lượt là:


Bạn đang xem: Một Vật Dao Động Điều Hòa Dọc Theo Trục Ox

Pmùi hương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức tính gia tốc cực đại: (v_ mmax = omega A)

+ Sử dụng biểu thức tính gia tốc rất đại: (a_max = omega ^2A)

+ Vận dụng mối liên hệ giữa tần số góc với chu kì dao động: (T = dfrac2pi omega )


Lời giải của GV cunhanlienket.com

Ta có:

+ Khi đồ ở trong phần cân nặng phẳng phiu tốc đạt giá trị rất đại: (v_max = omega A = 62,8cm/s = 0,628m/s) (1)

+ lúc thiết bị ở chỗ biên, tốc độ tất cả độ mập cực đại: (a_max = omega ^2A = 2m/s^2) (2)

Lấy (dfracleft( 1 ight)^2left( 2 ight)) ta được: (dfracomega ^2A^2omega ^2A = dfrac0,628^22 leftrightarrow A = 0,1972m = 19,72centimet approx 20cm)

Txuất xắc vào (1) ta suy ra: (omega = dfracv_maxA = dfrac0,6280,1972 = 3,1846rad/s)

+ Chu kì giao động (T = dfrac2pi omega = dfrac2pi 3,1846 = 1,973s approx 2s)

Đáp án nên chọn là: d


*
*
*
*
*
*
*
*

Một chất điểm tiến hành giao động điều hòa cùng với chu kì (T m = m 3,14s) với biên độ (A m = m 1m). Tại thời khắc chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó bao gồm độ béo bằng:


Một đồ dao động điều hoà lúc đồ dùng gồm li độ (x_1 = m 3cm) thì vận tốc của nó là (v_1 = m 40cm/s), khi vật dụng qua địa điểm cân bằng đồ gia dụng gồm tốc độ (v_2 = m 50cm/s). Li độ của vật dụng lúc có vận tốc (v_3 = m 30cm/s) là:


Pmùi hương trình giao động của một vật dụng xê dịch điều hoà gồm dạng (x m = m 6cos(10pi t + pi )left( cm ight)). Li độ của thiết bị Lúc pha xê dịch bởi (left( - 60^0 ight)) là:


Một thiết bị giao động điều hoà, trong thời gian (1) phút ít đồ vật thực hiện được (30) dao động. Chu kì xấp xỉ của thiết bị là:


Phương trình dao động của đồ gia dụng tất cả dạng (x m = - Asin(omega t)). Pha ban sơ của giao động là:


Một đồ vật xấp xỉ điều hoà tất cả phương thơm trình dao động là (x = 5cos left( 2pi t + fracpi 3 ight)cm). Lấy (pi ^2 = 10) . Gia tốc của đồ dùng khi gồm li độ (x m = m 3cm) là:


Một vật giao động cân bằng bên trên đoạn thẳng lâu năm (10cm) với tiến hành được (50) xấp xỉ trong thời hạn (78,5) giây. Tìm tốc độ và tốc độ của thiết bị Khi đi qua địa điểm tất cả li độ (x = - 3cm) theo hướng nhắm tới địa điểm thăng bằng.


Phương thơm trình giao động của vật bao gồm dạng (x = asinomega t + acosomega t). Biên độ dao động của trang bị là:


Trong chuyển động xê dịch điều hoà của một thiết bị thì tập vừa lòng ba đại lượng như thế nào sau đó là ko nỗ lực đổi theo thời gian?


Xem thêm: Phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua Full Cam, Phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Một trang bị giao động ổn định dọc từ trục Ox. Vận tốc của đồ dùng Khi qua địa chỉ cân đối là (62,8cm/s) cùng gia tốc tại phần biên là (2m/s^2). Lấy(pi ^2 = 10). Biên độ cùng chu kì xê dịch của vật dụng theo lần lượt là:


Một trang bị xấp xỉ điều hoà đi được quãng mặt đường (16cm) vào một chu kì xê dịch. Biên độ giao động của thiết bị là:


Một con lắc lò xo xê dịch điều hoà theo pmùi hương trực tiếp đứng, vào quy trình giao động của đồ dùng xoắn ốc gồm chiều nhiều năm đổi mới thiên trường đoản cú (20cm) mang đến (28cm). Biên độ giao động của đồ là:


Một đồ xê dịch cân bằng bao gồm phương thơm trình (x m = m Acos(omega t m + varphi )) . call (v) với (a) thứu tự là gia tốc với gia tốc của trang bị. Hệ thức đúng là:


Một đồ vật nhỏ dại xấp xỉ cân bằng bên trên trục (Ox). Mốc vắt năng tại đoạn thăng bằng. lúc thiết bị dao động với phương trình (x_1 = A_1cosleft( omega t + dfracpi 3 ight)cm) thì cơ năng là (W_1). Khi đồ xấp xỉ cùng với pmùi hương trình (x_2 = A_2cosleft( omega t - dfracpi 6 ight)cm) thì cơ năng là (3W_1) . Khi xấp xỉ của thiết bị là tổng phù hợp của hai xấp xỉ điều hòa trên thì cơ năng của đồ dùng là:


Một thứ xấp xỉ điều hoà với chu kì (T m = m 2s), vào (2s) thiết bị đi được quãng con đường (40cm). khi (t m = m 0) , đồ vật trải qua địa chỉ cân đối theo chiều dương. Phương thơm trình giao động của đồ gia dụng là:


Đối cùng với xê dịch tuần trả, khoảng tầm thời gian nthêm tốt nhất cơ mà sau đó trạng thái xê dịch của đồ được lặp lại nlỗi cũ được Gọi là:


Một vật dụng giao động được kích yêu thích nhằm xê dịch cân bằng với vận tốc cực đại bởi (3 m m/s) với tốc độ cực to bằng (30pi left( m/s^2 ight)). Thời điểm lúc đầu (t m = m 0) đồ dùng bao gồm tốc độ (v m = m + m 1,5 m m/s) cùng nuốm năng sẽ tăng. Hỏi tiếp đến bao thọ thứ có gia tốc bởi ( - 15pi left( m/s^2 ight))?


Một nhỏ rung lắc đối kháng dao động ổn định với biên độ góc (altrộn _0) có (cosalpha _0 = m 0,986) . khi đồ gia dụng trải qua địa chỉ gồm li độ góc α thì trương lực dây bằng trọng lực của vật. Giá trị (cosalpha ) bằng:


*

*

Hai đồ gia dụng (M_1) với (M_2) giao động ổn định cùng tần số. Hình bên là vật thị màn trình diễn sự phụ thuộc của li độ (x) của (M_1) và gia tốc (v_2) của (M_2) theo thời hạn t. Hai xấp xỉ của (M_1) với (M_2) lệch pha nhau:

*


Một nhỏ rung lắc lò xo đã xê dịch cân bằng. Hình bên là thiết bị thị màn biểu diễn sự dựa vào của đụng năng ( mW_d) của con rung lắc theo thời gian (t). Biết (t_3 - t_2 = 0,25s). Giá trị của (t_4 - t_1) là

*


Một trang bị xấp xỉ cân bằng bên trên trục Ox. Hình bên là thiết bị thị màn trình diễn sự phụ thuộc vào của li độ x vào thời hạn t. Tần số góc của xê dịch là