Không biết đêm nay vì sao tôi buồn cẩm ly

      249
Không biết tối ni do sao tôi bi tráng ? Buồn do ttách mưa hay bão trong thâm tâm ? Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm kiếm Để rồi bi ai ơi ! nghe tiếng mưa đêm lúc bước đi đi lần trong cuộc đời Lời bà mẹ hiền ru còn nhớ khôn nguôi: "Lúc Khủng con đi bên trên vạn nẻo đời Đừng bi thiết lúc dịp tay còn trắng tay" Điệp khúc:Mưa ơi ! Mưa ơi ! Còn lưu giữ thương hoài Nhớ lúc chị em lo mau chóng chiều Nhớ thú vui Lúc thương cảm Đôi tay run run ánh nhìn dịu hiền đức Biết tìm lại chốn nào Mẹ ơi biết chăng Đêm về quạnh vắng hiu Nghe tiếng mưa rơi mà ghi nhớ thương những Đường về đèn khuya in trơn cô liêu Ai biết đêm ni tôi vẫn mong đợi Tìm lại đa số phút ít vui ngày ấu thơ

Bạn đang xem: Không biết đêm nay vì sao tôi buồn cẩm ly


Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: 5 Cách Nạp Kim Cương Bigo Live Bằng Card Điện Thoại Chưa Bao Giờ Dễ Dàng Đến Thế

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.