Hóa học 11 hữu cơ

      28

I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ với hóa học tập hữu cơ

Hợp hóa học hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối bột cacbonat, xianua, cacbua...).

Bạn đang xem: Hóa học 11 hữu cơ

Hóa học hữu cơ là ngành Hóa học phân tích các hợp chất hữu cơ.

II. Phân một số loại hợp chất hữu cơ

Người ta thường được sử dụng cách phân loại hợp chất hữu cơ dựa trên thành phần những nguyên tố khiến cho hợp chất đó.

*
hình như người ta còn phân các loại hợp hóa học hữu cơ theo mạch cacbon: Hợp hóa học hữu cơ mạch vòng; hợp chất hữu cơ mạch ko vòng.

Trong mỗi nhiều loại lại được chia chi tiết hơn.

III. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ

1. Đặc điểm cấu tạo

Liên kết chất hóa học trong phân tử những hợp chất hữu cơ đa phần là links cộng hoá trị.

2. đặc thù vật lí

- các hợp chất hữu cơ thông thường sẽ có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tốt (dễ bay hơi).

- đa số các hợp hóa học hữu cơ không tan trong nước, tuy nhiên tan nhiều trong những dung môi hữu cơ.

3. đặc thù hóa học

Các hợp chất hữu cơ thường kém bền với nhiệt cùng dễ cháy.

Phản ứng hóa học của những hợp chất hữu cơ thường xẩy ra chậm và theo khá nhiều hướng không giống nhau trong cùng một điều kiện, nên tạo nên hỗn phù hợp sản phẩm.

IV. Sơ sài về đối chiếu nguyên tố

Để tùy chỉnh công thức phân tử hợp chất hữu cơ, cần triển khai phân tích định tính và định lượng những nguyên tố.

Xem thêm: Ứng Dụng Chạm 2 Lần Mở Màn Hình Lumia 520 Không Có Mục Chạm Để Nhấn 2 Lần Mở Màn

1. So sánh định tính

a, Mục đích: xác minh nguyên tố nào tất cả trong nhân tố phân tử hợp chất hữu cơ.

b, Nguyên tắc: Chuyển những nguyên tố trong hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản và dễ dàng rồi phân biệt chúng bằng các phản ứng sệt trưng.

c, phương thức tiến hành: Trong chống thí nghiệm, để xác định định tính cacbon cùng hiđro, bạn ta nung hợp chất hữu cơ cùng với CuO để đưa nguyên tố C thành CO2, thành phần H thành H2O.

Phương pháp xác minh nguyên tố N trong một trong những hợp chất dễ dàng là đưa nguyên tố N trong hợp hóa học hữu cơ thành NH3 rồi nhận thấy bằng giấy quỳ tím ẩm.

2. So sánh định lượng

a, Mục đích: xác định thành phần phần trăm về trọng lượng các nhân tố trong phân tử hợp hóa học hữu cơ.

b, Nguyên tắc

Cân một khối lượng chính xác hợp chất hữu cơ, tiếp nối chuyển yếu tắc C thành CO2; yếu tố H thành H2O; yếu tố N thành N2,...

Xác định thiết yếu xác cân nặng hoặc thể tích của các chất CO2, H2O, N2, ... Tạo ra thành, từ kia tính nguyên tố phần trăm khối lượng của những nguyên tố.

c, cách thức tiến hành

Để khẳng định thành phần phần trăm cân nặng các nhân tố C, H, N, O trong hóa học hữu cơ, fan ta tiến hành như sau:

- Nung một cân nặng chính xác (a gam) hợp chất hữu cơ chứa những nguyên tố H, O, N đã được trộn phần nhiều với bột CuO.

- kêt nạp hơi H2O với khí CO2 lần lượt bằng H2SO4 đặc với KOH. Độ tăng cân nặng của từng bình bao gồm là cân nặng H2O cùng CO2 tương ứng. Khí nitơ sinh ra được xác định đúng đắn thể tích cùng thường được quy về đk tiêu chuẩn (đktc).

Tính cân nặng H, C, N với phần trăm khối lượng của chúng trong hợp chất nghiên cứu. Từ đó tính được phần trăm cân nặng oxi.

d, Biểu thức tính

*

%O = 100% − %C − %H − %N

Hiện ni có các thiết bị hiện đại auto phân tích phần trăm trọng lượng của hầu như các nguyên tố.