Giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9

      129

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (BẢNG A)

Bài 1 (6,0 điểm)Tính sấp xỉ (hiệu quả làm cho tròn đến chữ số thập phân thứ 9)
*
Bài 2 (4,0 điểm)Từ 8 chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8:
a) Lập số tự nhiên N nhỏ tuổi độc nhất vô nhị bao gồm 8 chữ số không giống nhau phân tách không còn mang đến 1111;b) Lập số tự nhiên và thoải mái M lớn số 1 bao gồm 8 chữ số không giống nhau phân tách hết mang lại 1111;c) Lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái tất cả 8 chữ số khác nhau chia hết mang lại 1111?Bài 3 (5,0 điểm)Cho dãy số an nlỗi sau: a1 = 3; an = an-1 + 3n2 + 5 cùng với n ∈ N và n > 1.a) Tính a5; a6; a7; a8b) Lập tiến trình bấm phím thường xuyên tính an (ghi rõ thực hiện một số loại máy vi tính nào?)c) Tính a2012; a2013.

Bạn đang xem: Giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9

Bài 4 (4,0 điểm)Cho hai số x; y 0 ≠ thỏa mãn:
*
Tính gần giá chuẩn trị của biểu thức:
*

Bài 5 (5,0 điểm)Cho tam giác ABC nước ngoài tiếp mặt đường tròn trung tâm O nửa đường kính r = 2,1043 centimet. Đường tròn (O; r) tiếp xúc cùng với BC tại D. Biết BD = 4,2742 cm, DC = 6,5342 cm.a) Tính gần đúng số đo góc A của tam giác ABC;b) Tính gần đúng diện tích S tam giác ABC.Bài 6 (3,0 điểm)Cho tam giác ABC cân trên A, trực trung tâm H nằm trong tam giác. Biết HA = 3,094centimet, HB = 6,630centimet. Tính độ dài mặt đường cao AD của tam giác ABC.Bài 7 (3,0 điểm)Tìm các cặp số ngulặng (x; y) thỏa mãn: 10x + y = x2 + y2 + 1

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (BẢNG B)

Bài 1: (5,0 điểm)a) Tính giá trị của biểu thức (công dụng mang 6 chữ số thập phân)
*
b) Tìm số dư khi phân tách (19122012 x 1220132014) mang lại 10000c) Tìm số dư Lúc phân chia (20122013 + 318126) + cho (1 + 2012 + 20122 + ... + 20122012)Bài 2: (5,0 điểm)a) Tìm các chữ số a, b, c, d làm sao cho
*

b) Tìm các chữ số x, y, z để
*
phân chia không còn cho 5, 7 cùng 9Bài 3: (5,0 điểm)Cho P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + e. Biết P(-2) = 73; P(-1) = -25; P(0) = 1; P(1) = 25; P(2) = 377.a) Tìm những hệ số a; b; c; d; e của nhiều thức P(x)b) Tính cực hiếm đúng mực của P(1,2); P(19); P(95); P(112)Bài 4: (5,0 điểm)Cho dãy số
*
(n trực thuộc R; n ≥ 1)a) Tính 5 cực hiếm trước tiên của dãy Un.b) CMR: Un+2 = 14Un+1– 29Unc) Viết quá trình bấm phím tính Un+2 theo Un+1 cùng Un (n =1, 2,3…). (Nêu rõ các loại máy vi tính sử dụng).

Xem thêm: Bài Văn Tả Bạn Thân Lớp 5 Ngắn Gọn, Hay Nhất, Tả Người Bạn Thân Lớp 5

Bài 5: (4,0 điểm)Cho ∆ ABC có BC = đôi mươi,12cm; góc A = 56018’, góc C = 80026’.a) Tính gần đúng độ dài con đường cao BH.b) Tính giao động diện tích S tam giác ABC.Bài 6: (4,0 điểm)Cho mặt đường tròn (O) nửa đường kính R = 12,19cm. Hai dây AB và CD tuy vậy song với nhau gồm độ dài thứu tự là đôi mươi,12cm cùng 19,12cm. Tính gần đúng khoảng cách thân nhì dây AB và CD.Bài 7: (2,0 điểm)Biết đường trực tiếp (d) trải qua hai điểm A(1; 2), B(-3; 5), tính gần đúng khoảng cách tự điểm
*
mang lại mặt đường trực tiếp (d). (Kết quả làm tròn 6 chữ số thập phân).