Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu

      81
lúc biết em mang kiếp nắm ca Đêm tối chống tkiểm tra dưng giờ đồng hồ hát cho người fan đổ tiền tải vui Hỏi rằng anh ơi: Còn yêu thương em nữa không Đừng nói nữa em ơi Xin đừng nói nữa làm những gì Anh cho rằng Đời bạn ca sĩ đáng tiếc với xứng đáng yêu Tình yêu, em sợ tình yêu Vì tình thân như là hương hoa Lỡ mai sau em mất người yêu Em khổ thiệt nhiều Ngày mai trê tuyến phố phố này Những tối khuya bao gồm anh đem về làng mạc nhỏ tuổi Xa lìa ánh đèn sáng bao gồm anh chuyển em về bến mơ khi trót với duim kiếp cố gắng ca Em xin chuộng nghe giờ trách nát chê của đời Chỉ buộc phải anh thôi, chỉ cần anh thôi Còn tin anh nữa thôi Đời vẫn vậy em ơi Xin đừng kể đến tình đời Em hãy nhờ rằng đời là gian dối Nhưng đôi ta mãi còn nhau

Bạn đang xem: Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu


Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 4 Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Nghệ Thuật Trên Máy Tính, Laptop Miễn Phí Đẹp Nhất

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.