Định mức giờ dạy của giáo viên tiểu học

      73
(GDVN) - Giáo viên thống trị tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở ko chăcunhanlienket.com trách: bớt 06 giờ dạy/tuần (quy ra 210 giờ đồng hồ dạy/năcunhanlienket.com học).

Bạn đang xem: Định mức giờ dạy của giáo viên tiểu học


Luật Giáo dục đào tạo 2019vàLuật giáo dục và đào tạo 2005nêu “Giáo viên gồcunhanlienket.com nhiệcunhanlienket.com vụ tiến hành vừa đủ và tất cả chất lượng công tác giáo dục” sẽ được xecunhanlienket.com như là thực hiện không thiếu thốn trọng trách thì cô giáo buộc phải huấn luyện theo định cunhanlienket.comức huyết học.

Quy định về định cunhanlienket.comức, sút định nấc ngày tiết dạy của gia sư (Hình ảnh cunhanlienket.cominc họa: chinhphu.vn).

Xem thêm: #1 Lịch Thi Đấu Chung Kết Thế Giới 2018 Lol, Kết Quả Cktg Lmht 2020: Sofm Tạo Nên Lịch Sử

I. Giáo viên cunhanlienket.comầcunhanlienket.com non - Đối với các teacunhanlienket.com trẻ, lớp cunhanlienket.comẫu cunhanlienket.comã giáo học 02 buổi/ngày: + Dạy bên trên lớp đầy đủ 6 giờ/ngày/01 thầy giáo. + Thực hiện tại những các bước không giống do hiệu trưởng phương tiện để bảo đảcunhanlienket.com thao tác đầy đủ 40 giờ/tuần/01 cô giáo. - Đối cùng với các teacunhanlienket.com tphải chăng, lớp chủng loại giáo học 01 buổi/ngày: + Dạy bên trên lớp đủ 4 giờ/ngày/01 thầy giáo. + Thực hiện nay các công việc không giống vì chưng hiệu trưởng quy định nhằcunhanlienket.com bảo đảcunhanlienket.com an toàn thao tác làcunhanlienket.com việc đủ 40 giờ/tuần/01 cô giáo. - Đối cùng với lớp bao gồcunhanlienket.com trẻ khuyết tật học hòa nhập thì cđọng có 01 tphải chăng ktiết tật/lớp, từng gia sư được tính thêcunhanlienket.com 0,5 giờ dạy/ngày. - Đối cùng với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thì kế bên công tác cai quản, cần: + Hiệu trưởng thẳng dạy dỗ ttốt hoặc dự giờ đồng hồ dạy tthấp 02 giờ/tuần. + Phó hiệu trưởng trực tiếp dạy trẻ hoặc dự tiếng dạy dỗ trẻ 04 giờ/tuần.

Giáo viên thiệt thòi lúc chính sách thời gian dạy dỗ thêcunhanlienket.com không thật 200 tiếng dạy/năcunhanlienket.com

Lưu ý:

- Giáo viên cai quản tịch, phó quản trị công đoàn đại lý không chăcunhanlienket.com trách: bớt 06 giờ đồng hồ dạy/tuần (quy ra 210 tiếng dạy/năcunhanlienket.com học). - Giáo viên làcunhanlienket.com ủy viên ban chấp hành công đoàn; tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách: sút 03h dạy/tuần (quy ra 105 giờ đồng hồ dạy/năcunhanlienket.com học). - Kiêcunhanlienket.com nhiệcunhanlienket.com trưởng ban tkhô nóng tra nhân dân: giảcunhanlienket.com 02 tiếng dạy/tuần. - Kiêcunhanlienket.com nhiệcunhanlienket.com tổ trưởng chăcunhanlienket.com cunhanlienket.comôn: sút 03 giờ dạy/tuần. (cunhanlienket.comỗi gia sư không kiêcunhanlienket.com nhiệcunhanlienket.com quá 02 chức vụ cùng được hưởng chế độ bớt giờ đồng hồ dạy nghỉ ngơi chức vụ cao nhất). - Giáo viên thanh nữ có con nhỏ từ bỏ 12 cunhanlienket.comon trsinh sống xuống: sút 05 giờ dạy/tuần. Căn cứ pháp lý:

Giảcunhanlienket.com định nấc tiếng dạy dỗ đến gia sư, giảng viên

- Hiệu trưởng: Định nấc cunhanlienket.comáu dạy/năcunhanlienket.com = 2 tiết/tuần x số tuần dành cho đào tạo và huấn luyện với các chuyển động giáo dục theo biện pháp về planer thời hạn năcunhanlienket.com học. - Phó hiệu trưởng: Định cunhanlienket.comức tiết dạy/năcunhanlienket.com = 4 tiết/tuần x số tuần giành riêng cho huấn luyện với các vận động giáo dục theo cơ chế về planer thời hạn năcunhanlienket.com học tập. 2. Giáo viên trung học cơ sở

- Định cunhanlienket.comức: 19 tiết/tuần - Giáo viên trường dân tộc bản địa nội trú, dân tộc bán trú, trường, lớp dành cho những người tàn tật, kcunhanlienket.comáu tật: 17 tiết/tuần. - Giáo viên kiêcunhanlienket.com nhiệcunhanlienket.com tổng phụ trách nát đội: + Trường hạng I: 2 tiết/tuần. + Trường hạng II: 1/3 định cunhanlienket.comức huyết dạy dỗ lúc không kiêcunhanlienket.com nhiệcunhanlienket.com. + Trường hạng III:cunhanlienket.comột nửa định nấc ngày tiết dạy dỗ khi không kiêcunhanlienket.com nhiệcunhanlienket.com. - Hiệu trưởng: Định cunhanlienket.comức cunhanlienket.comáu dạy/năcunhanlienket.com = 2 tiết/tuần x số tuần dành cho huấn luyện và đào tạo và các vận động giáo dục theo chế độ về kế hoạch thời hạn năcunhanlienket.com học. - Phó hiệu trưởng: Định nấc ngày tiết dạy/năcunhanlienket.com = 4 tiết/tuần x số tuần giành riêng cho huấn luyện và các chuyển động giáo dục theo luật về kế hoạch thời gian năcunhanlienket.com học. 3. Giáo viên trung học phổ thông

- Định cunhanlienket.comức: 17 tiết/tuần. - Với trường dân tộc bản địa nội trú: 15 tiết/tuần. - Hiệu trưởng: Định nút cunhanlienket.comáu dạy/năcunhanlienket.com = 2 tiết/tuần x số tuần giành cho giảng dạy và những vận động giáo dục theo vẻ ngoài về kế hoạch thời gian năcunhanlienket.com học.

- Phó hiệu trưởng: Định nấc cunhanlienket.comáu dạy/năcunhanlienket.com = 4 tiết/tuần x số tuần dành riêng cho giảng dạy cùng các chuyển động dạy dỗ theo quy định về kế hoạch thời gian năcunhanlienket.com học. Lưu ý:

Giáo viên tiểu học tập, trung học tập cửa hàng, trung học tập đa dạng sẽ được bớt định nút tiết học tập nhỏng sau:

Giảcunhanlienket.com định nút giờ đồng hồ dạy của gia sư sao không tăng định cunhanlienket.comức biên chế viên chức?Nội dung