Điểm chuẩn học viện báo chí tuyên truyền 2016

      176

Chiều 13/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang bằng lòng ra mắt điểm chuẩn chỉnh vào các ngành của trường năm 2016.


Học viện Báo chí với Tuim truyền vừa thông báo điểm trúng tuyển vào những ngành, chuyên ngành tuyển chọn sinh ĐH thiết yếu quy năm năm 2016.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển thân nhì đội đối tượng người tiêu dùng sau đó là 1.0 (một điểm), giữa hai Quanh Vùng tiếp nối là 0.5 (nửa điểm).

 Nữ sinch Học viện Báo chí và Tulặng truyền

Điểm chuẩn chỉnh vào những ngành của Học viện Báo chí Tuyên ổn truyền năm 2016 nlỗi sau:

TT

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

Tổ hòa hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn chỉnh

 
 

1

Triết học Mác-Lênin

524

VTD

19,0

 

VTA

17,5

 

VTS

17,5

 

2

Chủ nghĩa làng hội khoa học

525

VTD

18,0

 

VTA

17,5

 

VTS

17.5

 

3

Kinh tế thiết yếu trị

526

VTD

21,0

 

VTA

19,0

 

VTS

19,5

 

4

Quản lý kinh tế

527

VTD

22,75

 

VTA

21,25

 

VTS

21,25

 

5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

VST

18,5

 

VSA

18,5

 

VSD

23,5

 

6

Xây dựng Đảng cùng Chính quyền bên nước

D310202

VTD

21,25

 

VTA

đôi mươi,5

 

VTS

20,0

 

7

Quản lý vận động tư tưởng - văn hóa

530

VTD

đôi mươi,0

 

VTA

18,5

 

VTS

19.0

 

8

Chính trị phạt triển

531

VTD

19,5

 

VTA

18,5

 

VTS

19,0

 

9

Quản lý xóm hội

532

VTD

21,0

 

VTA

20,5

 

VTS

20,25

 

10

Tư tưởng Hồ Chí Minh

533

VTD

18,5

 

VTA

17,5

 

VTS

17,5

 

11

Văn hóa phân phát triển

535

VTD

đôi mươi,5

 

VTA

19,5

 

VTS

19,5

 

12

Chính sách công

536

VTD

19,75

 

VTA

19,0

 

VTS

19,0

 

13

Khoa học tập quản lý bên nước

537

VTD

21,0

 

VTA

19,75

 

VTS

đôi mươi,0

 

14

Xuất bản

D320401

VTD

22,75

 

VTA

22,0

 

VTS

22,0

 

15

Xã hội học

D310301

VTD

22,0

 

VTA

đôi mươi,75

 

VTS

trăng tròn,5

 

16

Công tác làng hội

D760101

VTD

22,0

 

VTA

22,0

 

VTS

21,5

 

17

Quan hệ quốc tế

610

AVD

29,5

 

AVT

29,25

 

AVS

29,25

 

18

Quan hệ công chúng

D360708

AVD

30,5

 

AVT

30,0

 

AVS

30,5

 

19

Quảng cáo

D320110

AVT

28,5

 

AVD

28,5

 

AVS

28,5

 

20

Ngôn ngữ Anh

D220201

AVD

29,0

 

AVT

29,5

 

AVS

29,0

 

21

Báo chí

602

VNKS

21,5

 

VNKA

19,5

 

VNKT

21,0

 

22

Quay phyên ổn truyền hình

606

VNKS

19,0

 

VNKA

19,0

 

VNKT

19,0

 

23

Hình ảnh báo chí

607

VNKS

20,0

 

VNKA

19,0

 

VNKT

đôi mươi,0

 

 Báo năng lượng điện tử cunhanlienket.com News liên tiếp cập nhật điểm chuẩn của tất cả những trường đại học năm năm nhâm thìn trên đây