Điểm chuẩn đại học khoa học tự nhiên tphcm 2012

      60
TPO – Mới trên đây Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên thông báo điểm chuẩn chỉnh hoài vọng 1 cùng điểm xét tuyển hoài vọng 2 so với thí sinh ở trong đội đối tượng người tiêu dùng 3, Khu Vực 3

(Điểm đứt quãng giữa các nhóm đối tượng người sử dụng là 1 trong,0 điểm với giữa những Quanh Vùng ưu tiên là 0,5 điểm).

*

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1:

Tên ngành

Mã ngành

Kân hận thi

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển NV1

Hệ đại học

2800

1

Toán học

D460101

A, A1

300

15,0

2

Vật lý

D440102

A

250

14,5

3

Kỹ thuật hạt nhân

D520402

A

50

18,5

4

Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

200

16,0

5

Nhóm ngành Công nghệ thông tin

D480201 D480101 D480102 D480103 D480104

A, A1

550

17,5

6

Hoá học

D440112

A

150

17,0

B

100

19,5

7

Địa chất

D440201

A

75

14,5

B

75

16,5

8

Khoa học tập môi trường

D440301

A

80

15,5

B

70

trăng tròn,0

9

Công nghệ nghệ thuật môi trường

D510406

A

60

15,5

B

60

18,0

10

Khoa học tập thiết bị liệu

D430122

A

90

14,0

B

90

17,5

11

Hải dương học

D440228

A

50

14,5

B

50

15,0

12

Sinch học

D420101

B

300

16,0

13

Công nghệ sinh học

D420201

A

70

18,5

B

130

21,5

Hệ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin

C480201

A

700

10,0

II. XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2:

1) Các ngành xét tuyển ước vọng 2: cho tất cả thí sinh đang tham gia dự thi ĐH năm 2012

TT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm xét tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú

Hệ đại học

1

Vật lý

D440102

A

15,0

80

2

Hải dương học

D440228

A

15,0

30

3

Khoa học tập đồ gia dụng liệu

D430122

A

14,5

30

Hệ cao đẳng

1

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

10,0

500

Kết quả kỳ thi ĐH 2012

2) Nguyện vọng Cao đẳng Công nghệ thông tin: Thí sinc ĐK xét tuyển chọn NV2 một ngành ĐH khối A, A1 được ĐK thêm một ước muốn vào hệ Cao đẳng Công Nghệ Thông tin của ngôi trường. Trường hòa hợp này, thí sinh tự ghi thêm vào tầm khoảng trống bên trái của phần dành riêng cho TS đăng ký xét tuyển chọn lần 2 như sau: “Nếu ko được trúng tuyển NV2 hệ Đại học tôi xin được đăng ký xét tuyển chọn vào hệ Cao đẳng”.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học khoa học tự nhiên tphcm 2012

3) Thời gian dấn hồ sơ:

Hồ sơ xét tuyển chọn gồm:

- Bản bao gồm Giấy chứng nhận công dụng thi tuyển sinc ĐH 2012 tất cả ghi đầy đủ cụ thể phần giành cho thí sinh đăng ký xét tuyển chọn dịp 2 (NV2) với lệ tầm giá xét tuyển chọn 15.000 đồng.

Xem thêm: Những Điều Bạn Nên Chú Ý Khi Nhịn Ăn 7 Ngày Giảm Được Bao Nhiêu Kg

- Một bao thư tất cả dán tem (trị giá bán tem 2.000 đồng) ghi rõ chúng ta thương hiệu cùng liên can bạn nhận (Trường ko Chịu trách nát nhiệm Khi thí sinc ghi không nên địa chỉ).

4) Kết trái xét tuyển:

Căn cứ vào số lượng hồ sơ ĐK và tiêu chí ước vọng 2, ngôi trường xét tuyển theo chế độ rước điểm thi từ bỏ cao đến phải chăng.

1) Thí sinc trúng tuyển ước vọng 1 mang lại trường làm cho thủ tục nhập học:

2) Những thí sinh có kết quả thi (không tính ưu tiên) to hơn hoặc bằng 26,0 được nhận học tập bổng bởi học phí 1 năm học trên ngôi trường.