Tổng hợp đề thi thử môn hóa học thpt quốc gia 2016

      215

Đề cunhanlienket.com thử trung học phổ thông QG môn Hóa trường THPT Tkhô giòn Oai lần 3 đô thị Hà Nội Thủ Đô năm năm nhâm thìn gồm đáp án bên dưới, các em tìm hiểu thêm để ôn luyện Một trong những ngày đặc biệt này nhé.


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG trung học phổ thông THANH OAI A

 

KỲ cunhanlienket.com THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 - 2016

MÔN HÓA HỌC

Thời gian làm cho bài: 90 phút;

 

Mã đề cunhanlienket.com 132


Cho biết: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Phường. = 31; S = 32; K = 39; Ca = 40; sắt = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Cd=112; Ba = 137. Li = 7; Rb = 85,5; Cr = 52; F = 9; Cl = 35,5; Br = 80; I = 127

Câu 1: Brađikinin là nonapeptit có hoạt tính có tác dụng bớt huyết áp. Cấu trúc bậc một của brađikinin là: Arg – Pro – Pro – Gly – Phe – Ser – Pro – Phe – Arg. khi tbỏ phân ko trọn vẹn brađikinin rất có thể tạo nên từng nào nhiều loại tripeptit bao gồm đựng phenylalanine?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Bạn đang xem: Tổng hợp đề thi thử môn hóa học thpt quốc gia 2016

Câu 2: Một dung dịch đựng đồng thời những bazơ tung Ba(OH)2 0,01M; KOH 0,03M với NaOH 0,05M. Cần bắt buộc trộn dung chất dịch này với nước nguyên chất theo tỉ trọng thể tích là bao nhiêu nhằm nhận được hỗn hợp tất cả pH = 11?

A. 1 : 100. B. 1 : 99. C. 1 : 10. D. 1 : 9.

Câu 3: Cho phản ứng: Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2. Nồng độ lúc đầu của Br2 là a mol/lkhông nhiều, sau 50 giây độ đậm đặc của Br2 còn lại là 0,01 mol/lkhông nhiều. Tốc độ mức độ vừa phải của phản bội ứng tính theo Br2 là 4.10-5 mol/(l.s). Giá trị của a là:

A. 0,018. B. 0,016. C. 0,014. D. 0,012.

Câu 4: Hòa tan 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2. 12H2O vào nước được hỗn hợp X. thêm đàng hoàng dung dịch chứa 0,18 mol Ba(OH)2 vào dung dịch X thì lượng kết tủa nhận được bằng:

A. 41,94 gam. B. 62,2 gam. C. 45,06 gam. D. 54,4 gam.


Câu 5: Virus Zika là 1 trong những một số loại vi khuẩn gây bệnh dịch vì chưng muỗi nhiễm. Nó gây nên bệnh đầu nhỏ với biểu thị là đầu nhỏ dại rộng thông thường và óc bị tổn thương. Người ta ko dùng aspirin nhằm điều trị người bị bệnh lây nhiễm vi khuẩn Zika vì chưng có tác dụng tạo ra hội triệu chứng xuất ngày tiết. Phần trăm theo cân nặng của các nguyên ổn tố C, H, O trong aspirin lần lượt là 60,00%; 4,44% với 35,56%. Biết công thức phân tử trùng với bí quyết đơn giản dễ dàng độc nhất. Công thức phân tử của aspirin là:

A. C8H9O3. B. C9H8O3. C. C8H9O4. D. C9H8O4.

Câu 6: Hòa rã hết hỗn hợp rắn bao gồm CaC2, Al4C3 với Ca vào H2O dư, nhận được 3,36 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X bao gồm tỉ khối đối với hiđro bằng 10. Dẫn X qua Ni nấu nóng nhận được tất cả hổn hợp khí Y. Tiếp tục cho Y qua bình đựng nước brom dư thì bao gồm 0,784 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí Z (tỉ khối tương đối so với Heli bởi 6,5) đi thoát khỏi bình. Kân hận lượng bình brom tăng thêm là:

A. 3,45 gam. B. 2,09 gam. C. 3,91 gam. D. 2,545 gam.


Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 2,01 gam hỗn hợp X bao gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl metacrylat rồi cho toàn thể sản phẩm cháy vào trong bình (1) đựng hỗn hợp H2SO4 sệt, dư, bình (2) đựng dung dịch Ba(OH)2 dư. Kết thúc phân tách thấy khối lượng bình (1) tăng lên m gam, bình (2) chiếm được 17,73 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 1,17. B. 1,62. C. 1,8. D. 1,35.

Câu 8: Cho những chất: Na3PO4; NaH2PO3; Na2HPO4; NaH2PO4; NaHS; Na2S; NaCl; NaHSO4; Na2HPO3; Na2SO4; NaHCO3; Na2CO3. Số chất phản bội ứng được với tất cả hỗn hợp NaOH và dung dịch HCl là:

A. 6 hóa học. B. 7 chất. C. 5 chất. D. 4 hóa học.

Câu 9: Trên nhãn chai đụng y tế ghi “Cồn 700”. Cách ghi kia bao gồm chân thành và ý nghĩa như thế nào sau đây?

A. 100 ml rượu cồn vào cnhì tất cả 70 ml cồn nguyên ổn hóa học.

B. 100 ml rượu cồn vào cnhì gồm 70 mol cồn nguim hóa học.

C. Cồn này sôi nghỉ ngơi 700.

D. Trong cnhì đụng có 70 ml cồn ngulặng hóa học.

Câu 10: Làm cất cánh khá một hóa học hữu cơ A (đựng các ngulặng tố C, H, O) được một chất khá có tỉ khối hận tương đối đối với metan bằng 13,5. Lấy 10,8 gam chất A và 19,2 gam O2 (dư) mang lại vào bình kín đáo, môi trường 25,6 lkhông nhiều (ko đổi). Đốt cháy hoàn toàn A, tiếp nối giữ ánh sáng bình làm việc 163,80C thì áp suất trong bình bằng 1,26 atm. Lấy toàn bộ các thành phần hỗn hợp sau phản bội ứng mang đến qua 160 gam hỗn hợp NaOH 15%, sau khi phản ứng trọn vẹn chiếm được hỗn hợp B cất 41,1 gam các thành phần hỗn hợp nhì muối. Lúc đến 10,8 gam A chức năng với hỗn hợp NaOH toàn vẹn tạo ra 1 ancol với m gam 3 muối hạt. Giá trị của m ngay gần nhất với:


A. 14. B. 16. C. 9. D. 12.

Câu 11: Gần đây cá bị tiêu diệt một loạt sinh hoạt những bờ biển miền trung bộ khiến xôn xang dư luận. Một số công ty khoa học cho rằng nguim nhân là cá bị truyền nhiễm độc kim loại nặng nề. Nếu nhỏ fan xúc tiếp và được cho là lây truyền sắt kẽm kim loại nặng nề thì cần uống gì?

A. Nước chanh khô. B. Nước muối loãng. C. Sữa. D. Nước lọc.

Câu 12: Hỗn hợp X tất cả SO2 cùng O2 có tỉ kân hận so với H2 bằng 28. Lấy 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) đến đi qua bình đựng V2O5 nung nóng. Hỗn thích hợp chiếm được mang đến lội qua hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy bao gồm 33,51 gam kết tủa. Hiệu suất làm phản ứng lão hóa SO2 thành SO3 là:

A. 75%. B. 25%. C. 40%. D. 60%.

Câu 13: Hòa tan 22 gam các thành phần hỗn hợp nhì muối NaX với NaY (X, Y là hai halogen, nghỉ ngơi nhị chu kỳ luân hồi liên tiếp, số hiệu nguim tử của X nhỏ tuổi hơn của Y) vào nước thu được hỗn hợp (A). Cho dung dịch (A) tác dụng cùng với dung dịch AgNO3 (dư), chiếm được 47,5 gam kết tủa. Thành phần % về cân nặng của NaX vào tất cả hổn hợp ban đầu là:


A. 46,82% B. 11,98%.

C. 53,18% hoặc 11,98%. D. 53,18%.

Câu 14: Cho 13,6 gam một hóa học X (đựng C, H, O) tác dụng vừa đủ cùng với 300 ml hỗn hợp AgNO3 2M / NH3 nhận được 43,2 gam Ag kết tủa. Biết tỉ kân hận hơi của X đối với O2 = 2,125. Công thức kết cấu của X là:

A. CH º C – CH2 – CHO. B. OHC – (CH2)2 – CHO.

C. CH3 – (CH2)2 – CHO. D. CH2 = C = CH – CHO.

Câu 15: Hòa tung Cr2(SO4)3 vào cốc nước, sau đó thêm lượng dư dung dịch NaOH vào ly, rồi lại thêm tiếp brom vào ly tới Khi trọn vẹn bội nghịch ứng hết cùng với vừa lòng hóa học của crom, thu được hỗn hợp X có môi trường cunhanlienket.comên nhiên kiềm táo tợn. Màu của dung dịch X là:

A. Màu xanh. B. Màu kim cương. C. Màu da cam. D. Không màu sắc.

Câu 16: Quặng boxit có thành phần đa phần là Al2O3 gồm lẫn những tạp hóa học là SiO2 cùng Fe2O3. Để làm sạch sẽ Al2O3 trong công nghiệp rất có thể áp dụng các Hóa chất nào sau đây?


A. Dung dịch NaOH sệt và axit CH3COOH. B. Dung dịch NaOH với khí CO2.

C. Dung dịch NaOH sệt cùng axit H2SO4. D. Dung dịch NaOH cùng axit HCl.

Câu 17: Hãy chọn thuốc thử tốt nhất để phân phát hiện mau lẹ không gian bị lây truyền H2S?

A. Dung dịch FeCl2. B. Giấy tẩm hỗn hợp Pb(NO3)2.

C. Nước vôi trong. D. Dung dịch H2SO4.

Câu 18: Để phân phối được 16,9 tấn oleum H2SO4.3SO3 đề xuất sử dụng m tấn quặng pirit chứa 10% tạp chất trơ, hiệu suất của quy trình cấp dưỡng là 80%. Giá trị của m là:

A. 12 tấn. B. 16,5 tấn. C. 16,67T. D. 8,64 tấn.

Câu 19: Dung dịch Y cất 0,1 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl- cùng y mol HCO3-. Cô cạn hỗn hợp Y thì lượng muối khan nhận được là:

A. 49,8 gam. B. 28,6 gam. C. 30,5 gam. D. 37,4 gam.

Câu 20: Cho B là axit oxalic. Biết rằng 1,26 gam tinh thể B.2H2O tác dụng toàn vẹn với 250 ml dung dịch KMnO4 vào môi trường xung quanh H2SO4. Tính mật độ mol/l của hỗn hợp KMnO4.


A. 0,16 mol/l. B. 0,016 mol/l. C. 0,02 mol/l. D. 0,1 mol/l.

Câu 21: Hỗn thích hợp X bao gồm phenol và aniline. Cho các thành phần hỗn hợp X chức năng vừa đủ cùng với 50 ml dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp thành phầm Y. Y làm phản ứng vừa đủ với 125 ml dung dịch HCl 1M. Thành phần phần trăm theo trọng lượng của phenol tất cả trong các thành phần hỗn hợp X là:

A. 71,21%. B. 59,74%. C. 40,26%. D. 28,79%.

Câu 22: Chia m gam hỗn hợp tất cả 3 amin 1-1 chức thành nhì phần cân nhau. Phần 1 công dụng toàn vẹn với 200 ml dung dịch HCl 1M. Đốt cháy hoàn toàn phần 2 chiếm được 11 phần 2 lít CO2 (đktc) và 14,4 gam nước. Giá trị của m là:

A. 10,4 gam. B. 15,6 gam. C. đôi mươi,8 gam. D. 26,2 gam.

Câu 23: Glixerol trinitrat (là 1 hóa học dùng làm chế tạo dung dịch nổ siêu mạnh) tất cả công thức phân tử C3H5(ONO2)3, lúc nổ tạo thành các sản phẩm tất cả CO2, H2O, N2 cùng O2 theo phương trình:

aC3H5(ONO2)3 → bCO2 + dH2O + eN2 + fO2

Bộ hệ số (a, b, c, d, e, f) đúng là:


A. 4; 12; 10; 6; 1. B. 2; 6; 5; 5; 2. C. 2; 6; 5; 5; 1. D. 1; 3; 2; 5; 3; 3.

Câu 24: Etilen được dùng để kích say mê hoa trái mau chín. Nó cũng là một trong những sản phẩm hiện ra khi trái cây chín. Vì vậy lúc đặt hoa quả chín cạnh số đông trái cây xanh thì etilen ra đời từ bỏ trái cây chín đã kích say mê trái hoa cỏ chín nkhô hanh rộng. Vậy khí etilen bao gồm cách làm là:

A. C2H6. B.

Xem thêm: Sau Rụng Trứng Bao Nhiêu Ngày Thì Có Thai ? Dấu Hiệu Giúp Bạn Sớm Nhận Biết

C2H4O2. C. C2H4. D. C2H2.

Câu 25: Hòa tan hoàn toàn 6,645 gam tất cả hổn hợp muối hạt clorua của nhị kim loại kiềm trực thuộc nhì chu kì kế tiếp nhau vào nước được hỗn hợp X. Cho toàn bộ hỗn hợp X tính năng trọn vẹn với dung dịch AgNO3 (dư), nhận được 18,655 gam kết tủa. Hai sắt kẽm kim loại kiềm trên là:

A. Li và Na. B. Rb và Cs. C. K và Rb. D. Na và K.

Câu 26: Có 7 ly đựng riêng biệt rẽ các dung dịch: NaHCO3, CuSO4, (NH4)2CO3, NaNO3, MgCl2, NH4NO3, AlCl3. khi cho Ba tới dư theo lần lượt vào các cốc thì khi chấm dứt phân tích, gồm từng nào ly không chứa kết tủa?


A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 27: Nước đá khô không lạnh rã mà nụ cười nên được dùng để chế tạo ra môi trường rét với khô khôn xiết luôn thể cho Việc bảo vệ thực phđộ ẩm. Nước đá thô là:

A. NH3 rắn. B. CO2 rắn. C. H2O rắn. D. CO rắn.

Câu 28: Cho 6,675g tất cả hổn hợp Mg cùng kim loại M ( hóa trị tuyệt nhất n, thua cuộc Mg , tính năng được với H+ giải phóng H2) tất cả Tỷ Lệ mol là 1:1 vào hỗn hợp AgNO3 dư Lúc kết thúc phản ứng nhận được 32,4g hóa học rắn . Ở một thí nghiệm khác ví như cho 6,675g hỗn kim loại tổng hợp nhiều loại bên trên vào dung dịch HNO3 dư sau bội phản ứng chiếm được V lkhông nhiều NO đktc ( sản phẩm khử duy nhất). giá trị của V là:

A.  3,36. B.  4,48. C.  1,12. D.  2,24.

Câu 29: Hỗn đúng theo X bao gồm axit panmitic, axit stearic cùng axit linoleic. Để hòa hợp m gam X buộc phải 40 ml hỗn hợp NaOH 1M. Mặt khác, ví như đốt cháy hoàn toàn m gam X thì chiếm được 15,232 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) với 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là:


A. 0,010. B. 0,005. C. 0,0trăng tròn. D. 0,015.

Câu 30: Vàng không biến thành hòa hợp trong:

A. Nước cường toan. B. Hg. C. Dung dịch HNO3. D. Dung dịch NaCN.

Câu 31: Từ dầu thực đồ dùng làm cho cụ làm sao để có được bơ?

A. Hiđro hóa axit phệ. B. Hiđro hóa lipit lỏng.

C. Đề hiđro hóa lipit lỏng. D. Xà chống hóa lipit lỏng.

Câu 32: Cho dãy các chất: CH º C – CH3; CH3 – C º C – CH3; HCOOH, CH3COOH, CH2=CHCHO; (CH3)2CO; C12H22O11 (saccarozơ), C6H12O6 (glucozơ), HCOOC2H5, CH3COOCH3. Số hóa học có tác dụng khử được ion Ag+ gồm vào hỗn hợp AgNO3/NH3 là:

A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 33: Hòa chảy hết 23,76 gam các thành phần hỗn hợp X có FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào dung dịch đựng 0,4 mol HCl thu được dung dịch Y cùng khí NO. Cho đàng hoàng dung dịch AgNO3 vào Y cho đến khi thấy những làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn thì thấy đang dùng 0,58 mol, kết thúc làm phản ứng nhận được m gam kết tủa và 0,448 lít NO. (NO là thành phầm khử độc nhất của N+5). Giá trị m ngay gần nhất với:


A. 80. B. 84. C. 86. D. 82.

Câu 34: Trong số những polime sau: (1) Sợi bông; (2) Tơ tằm; (3) Len; (4) Tơ visco; (5) Tơ axetat; (6) Nilon – 6,6. Những polime gồm nguồn gốc xenlulozơ là:

A. (2), (4), (6). B. (1), (2), (3). C. (1), (4), (6). D. (1), (4), (5).

Câu 35: Trong phòng thử nghiệm, khí amoniac được pha chế bằng phương pháp đến muối bột amoni công dụng cùng với kiềm (ví dụ Ca(OH)2) và nấu nóng dịu. Hình vẽ nào sau đây màn biểu diễn phương pháp thu khí NH3 xuất sắc nhất?

 

*

A. Hình 3 B. Hình 2 C. Hình 1 D. Hình 4

Câu 36: Tbỏ phân m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả một tetrapeptit A cùng một pentapeptit B (A và B đựng đồng thời glyxin và alanin vào phân tử) bởi một lượng dung dịch NaOH hoàn toản rồi cô cạn thu được (m + 15,8) gam các thành phần hỗn hợp muối bột. Đốt cháy toàn cục lượng muối bột có mặt bởi một lượng oxi toàn diện thu được Na2CO3 với tất cả hổn hợp khá Y bao gồm CO2, H2O và N2. Dẫn tổng thể các thành phần hỗn hợp khá Y đi khôn cùng chậm qua bình đựng dung dịch NaOH quánh dư thấy trọng lượng bình tăng thêm 56,04 gam đối với ban sơ cùng gồm 4,928 lkhông nhiều một khí độc nhất (đktc) thoát thoát khỏi bình. Xem nlỗi N2 không biến thành nước kêt nạp, những phản bội ứng xảy ra trọn vẹn. Thành phần tỷ lệ trọng lượng của A trong hỗn hợp X sát nhất với


A. 30,9%. B. 35,4%. C. 55,9%. D. 53,1%.

Câu 37: Trộn 2,43 gam Al với 9,28 gam Fe3O4 rồi nung lạnh mang lại phản ứng xẩy ra một thời gian, làm cho lạnh lẽo được hỗn hợp X gồm Al, sắt, Al2O3, FeO với Fe3O4. Cho toàn thể X phản bội ứng với dung dịch HCl dư nhận được 2,352 lít H2 (đktc) cùng dung dịch Y. Cô cạn Y được a gam muối bột khan. Xác định giá trị của a?

A. 27,965 B. 16,605 C. 18,325 D. 28,326

Câu 38: Cho 10 gam amin 1-1 chức X bội phản ứng hoàn toàn với HCl (dư) chiếm được 15 gam muối. Số đồng phân kết cấu của X là:

A. 8. B. 5. C. 7. D. 4.

Câu 39: Chất nào sau đây được sử dụng làm thuốc súng không khói?

A. Xenlulozơ trinitrat. B. Glicogen.

C. Sobitol. D. Xenlulozơ triaxetat.

Câu 40: Trong số các hóa học CH3COOH, HCOOH, C6H5OH, C3H5(OH)3 thì chất bao gồm lực axit (tính axit) vượt trội nhất là:


A. HCOOH. B. C6H5OH. C. C3H5(OH)3. D. CH3COOH.

Câu 41: Trường vừa lòng nào sau đây không xảy ra làm phản ứng hóa học?

A. Sục khí H2S vào hỗn hợp FeCl3. B. Sục khí H2S vào hỗn hợp FeCl2.

C. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. D. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.

Câu 42: Nguyên ổn tố R gồm cấu hình electron nguyên ổn tử: 1s22s22p63s23p3. Công thức hòa hợp hóa học khí với hiđro và bí quyết oxit tối đa của R là:

A. RH và R2O7. B. RH2 cùng RO3. C. RH4 với RO2. D. RH3 với R2O5.

Câu 43: Este nặng mùi dứa là

A. metyl fomiat. B. benzyl axetat. C. etyl propionat. D. isoamyl axetat.

Câu 44: Rubi (hồng ngọc), Saphia là số đông các loại ngọc vô cùng đẹp mắt. Chúng là:

A. Tinch thể CuO bao gồm lẫn các oxit sắt kẽm kim loại không giống.

B. Tinc thể Al2O3 tất cả lẫn những oxit kim loại không giống.

C. Tinh thể MgO có lẫn những oxit sắt kẽm kim loại khác.

D. Tinch thể Cr2O3 có lẫn những oxit kim loại không giống.

Câu 45: Dùng thuốc test nào sau đây nhằm riêng biệt những hiđrocacbon thơm sau: benzen, toluen và stiren:


A. Dung dịch KMnO4. B. Brôm khá.

C. Dung dịch Brôm. D. Dung dịch HNO3.

Câu 46: Điện phân (điện cực trơ, hiệu suất năng lượng điện phân 100%) dung dịch cất đồng thời 0,15 mol Cu(NO3)2 và 0,12 mol HCl vào thời gian t tiếng với cường độ mẫu điện ko đổi 2,68A thì ở anot bay ra 0,672 lkhông nhiều khí (đktc) cùng nhận được dung dịch X. Dung dịch X phối hợp về tối nhiều m gam bột Fe (sản phẩm khử của NO là khí NO duy nhất). Giá trị của t và m thứu tự là

A. 0,6 cùng 10,08. B. 0,6 cùng 8,96. C. 0,6 và 9,24. D. 0,5 với 8,96.

Câu 47: Bệnh nhân yêu cầu tiếp mặt đường (tiêm hoặc truyền dung dịch mặt đường vào tĩnh mạch) sẽ là một số loại con đường nào?

A. Saccarozơ. B. Glucozơ. C. Đường hóa học. D. Mantozơ.

Câu 48: Ngâm một đinch Fe trong dung dịch HCl, bội nghịch ứng xảy ra chậm chạp. Để phản bội ứng xảy ra nhan hơn, bạn ta thêm tiếp vào hỗn hợp axit một vài giọt dung dịch nào sau đây?

A. NaCl. B. FeCl3. C. H2SO4. D. Cu(NO3)2.


Câu 49: Người ta hoàn toàn có thể pha chế polibutađien (dùng sản xuất cao su buna) từ bỏ mộc theo sơ đồ gia dụng những quy trình đưa hóa với hiệu suất giả cunhanlienket.comết như sau:

 

*

 Tính lượng mộc bắt buộc nhằm cung ứng 1 tấn polibutađien (cao su cunhanlienket.comên nhiên buna), biết rằng trong gỗ gồm cất 80% xenlulozơ còn sót lại là tạp hóa học trơ.