Đại học quốc tế đại học quốc gia thành phố hồ chí minh

      42

Đại học tập Quốc tế – ĐH Quốc gia TPTP HCM sẽ ra mắt những phương thức tuyển sinch thừa nhận năm 2021.

Bạn đang xem: Đại học quốc tế đại học quốc gia thành phố hồ chí minh

Các chúng ta có thể tìm hiểu thêm một vài thông báo đó của ngôi trường sau đây nhé.

GIỚI THIỆU CHUNG

hcmiu.edu.vn

Đại học Quốc tế TPHCM là một trong Một trong những trường ĐH công lập đào tạo nhiều nghành nghề phức hợp tại Thành phố TP HCM. Cũng là một trong những trong những 7 trường trực thuộc Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

1, Các ngành tuyển sinh

Các ngành huấn luyện ngôi trường Đại học tập Quốc tế – ĐHQGTP HCM năm 2021 như sau:

Mã ngành: 7340101Chỉ tiêu: 260Tổ phù hợp xét tuyển:Pmùi hương thức 1 + 2: A00, A01, D01, D07Phương thơm thức 4: Tân oán + Tư duy Logic + Lý/ Hóa/Anh
Mã ngành: 7340201Chỉ tiêu: 160Tổ phù hợp xét tuyển:Phương thơm thức 1 + 2: A00, A01, D01, D07Phương thức 4: Toán thù + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Mã ngành: 7340301Chỉ tiêu: 55Tổ hợp xét tuyển:Phương thức 1+2: A00, A01, D01, D07Pmùi hương thức 4: Toán thù + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Mã ngành: 7220201Chỉ tiêu: 70Tổ thích hợp xét tuyển:Phương thức 1+2: A01, D01Pmùi hương thức 4: Tân oán + Tư duy Logic + Tiếng Anh
Mã ngành: 7480101Chỉ tiêu: 100Tổ đúng theo xét tuyển:Phương thức 1+2: A00, A01Phương thơm thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/ Hóa/Anh
Mã ngành: 7480201Chỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển:Phương thơm thức 1+2: A00, A01Phương thơm thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Mã ngành: 7480109Chỉ tiêu: 40Tổ hợp xét tuyển:Phương thức 1+2: A00, A01Phương thơm thức 4: Tân oán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Mã ngành: 7420201Chỉ tiêu: 210Tổ hợp xét tuyển:Phương thơm thức 1+2: A00, B00, B08, D07Phương thơm thức 4: Toán thù + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Sinh/Anh
Mã ngành: 7440112Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển:Phương thơm thức 1+2: A00, B00, B08, D07Phương thức 4: Tân oán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Sinh/Anh
Mã ngành: 7520301Chỉ tiêu: 40Tổ vừa lòng xét tuyển:Phương thơm thức 1+2: A00, A01, B00, D07Phương thơm thức 4: Toán thù + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Sinh/Anh
Mã ngành: 7540101Chỉ tiêu: 105Tổ vừa lòng xét tuyển:Phương thức 1 + 2: A00, A01, B00, D07Pmùi hương thức 4: Tân oán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Sinh/Anh
Mã ngành: 7510605Chỉ tiêu: 160Tổ đúng theo xét tuyển:Phương thơm thức 1 + 2: A00, A01, D01Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Mã ngành: 7520118Chỉ tiêu: 105Tổ hòa hợp xét tuyển:Pmùi hương thức 1+2: A00, A01, D01Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Mã ngành: 7520207Chỉ tiêu: 65Tổ thích hợp xét tuyển:Pmùi hương thức 1+2: A00, A01, B00, D01Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Sinh/Anh
Mã ngành: 7520216Chỉ tiêu: 65Tổ hòa hợp xét tuyển:Pmùi hương thức 1+2: A00, A01, B00, D01Pmùi hương thức 4: Toán thù + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Sinh/Anh
Mã ngành: 7520212Chỉ tiêu: 105Tổ hợp xét tuyển:Phương thơm thức 1+2: A00, B00, B08, D07Phương thơm thức 4: Toán thù + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Sinh/Anh
Mã ngành: 7580201Chỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển:Pmùi hương thức 1 + 2: A00, A01, D07Phương thơm thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Ngành Quản lý xây dựngMã ngành: 7580302Chỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển:Phương thơm thức 1+2: A00, A01, D01Pmùi hương thức 4: Toán thù + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Mã ngành: 7460112Chỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển:Phương thức 1 + 2: A00, A01Pmùi hương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Ngành Kỹ thuật ko gianMã ngành: 7520121Chỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển:Phương thức 1 + 2: A00, A01, A02, D90Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Sinh/Anh
Mã ngành: 7520320Chỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển:Phương thức 1 + 2: A00, A02, B00, D07Pmùi hương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Sinh/Anh
II. Các ngành huấn luyện và đào tạo links cùng với ĐH nước ngoài
1. Cmùi hương trình link cấp bằng của trường ĐH Nottingsay mê (UK)
Ngành Công nghệ thông tinMã ngành: 7480201_LK (cách tiến hành khác) và 11201 (Phương thơm thức 4)Chỉ tiêu: 20Tổ phù hợp xét tuyển:Phương thơm thức 1 + 2: A00, A01Pmùi hương thức 4: Tân oán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Ngành Quản trị khiếp doanhMã ngành: 7340101_LK (phương thức khác) cùng 20301 (Phương thơm thức 4)Chỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển:Phương thơm thức 1 + 2: A00, A01, D01Phương thơm thức 4: Toán thù + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Ngành Công nghệ sinch họcMã ngành: 7420201_UNChỉ tiêu: 20Tổ vừa lòng xét tuyển:Pmùi hương thức 1+2: A00, B00, B08, D07Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Sinh/Anh
Ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thôngMã ngành: 7520207_UNChỉ tiêu: 10Tổ phù hợp xét tuyển:Pmùi hương thức 1+2: A00, A01, B00, D01Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Sinh/Anh
Ngành Công nghệ thực phẩmMã ngành: 7540101_UNChỉ tiêu: 20Tổ vừa lòng xét tuyển:Pmùi hương thức 1+2: A00, A01, B00, D07Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Sinh/Anh
2. Cmùi hương trình link cung cấp bởi của ngôi trường ĐH West of England (UK)
Ngành Công nghệ thông tin (2+2)Mã ngành: 7480201_WE2Chỉ tiêu: 20Tổ thích hợp xét tuyển:Phương thức 1+2: A00, A01Pmùi hương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Ngành Quản trị marketing (2+2)Mã ngành: 7340101_WEChỉ tiêu: 150Tổ hợp xét tuyển:Phương thơm thức 1 + 2: A00, A01, D01, D07Pmùi hương thức 4: Tân oán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thôngMã ngành: 7520207_WEChỉ tiêu: 10Tổ hợp xét tuyển:Phương thức 1 + 2: A00, A01, B00, D01Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Sinh/Anh
Ngành Công nghệ sinc học (2+2)Mã ngành: 7420201_WE2Chỉ tiêu: 25Tổ vừa lòng xét tuyển:Phương thơm thức 1 + 2: A00, B00, B08, D07Phương thức 4: Tân oán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Sinh/Anh
Ngành Ngôn ngữ Anh (2+2), (3+1)Mã ngành: 7220201_WE2Chỉ tiêu: 40Tổ thích hợp xét tuyển:Phương thơm thức 1 + 2: A01, B08, D01, D07Phương thức 4: Tân oán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
3. Chương trình link cấp bởi của trường ĐH Aucklvà University of Technology (New Zealand)
Ngành Quản trị kinh doanh (Cấp bởi ĐH Auckl& University of Technology (New Zealand))Mã ngành: 7340101_AUChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển:Phương thơm thức 1 + 2: A00, A01, D01, D07Pmùi hương thức 4: Toán thù + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
4. Chương thơm trình link cấp bởi của trường ĐH New South Wales (Australia)
Ngành Quản trị sale (Cấp bởi Đại học tập New South Wales (Úc))Mã ngành: 7340101_NSChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển:Phương thức 1 + 2: A00, A01, D01, D07Phương thơm thức 4: Tân oán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
5. Cmùi hương trình links cung cấp bởi của trường ĐH SUNY Binghamton (USA)
Ngành Kỹ thuật thiết bị tínhMã ngành: 7480106_SBChỉ tiêu: 20Tổ hòa hợp xét tuyển:Phương thức 1 + 2: A00, A01Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Ngành Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệpMã ngành: 7520118_SBChỉ tiêu: 15Tổ đúng theo xét tuyển:Phương thơm thức 1 + 2: A00, A01, D01Phương thơm thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Ngành Kỹ thuật điện tửMã ngành: 7520207_SBChỉ tiêu: 10Tổ phù hợp xét tuyển:Phương thơm thức 1 + 2: A00, A01, B00, D01Phương thơm thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Sinh/Anh
6. Chương thơm trình liên kết cung cấp bởi của ngôi trường ĐH Houston (USA)
Ngành Quản trị marketing (Liên kết cấp bởi Đại học tập Houston (Hoa Kỳ))Mã ngành: 7340101_UHChỉ tiêu: 150Tổ hòa hợp xét tuyển:Phương thơm thức 1 + 2: A00, A01, D01Pmùi hương thức 4: Tân oán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
7. Cmùi hương trình links cung cấp bằng của ngôi trường ĐH West of Engl& (UK) (4+0)
Ngành Quản trị sale (4+0) (Liên kết cấp bằng Đại học West of Englvà (Anh))Mã ngành: 7340101_LK (thủ tục khác) và 20301 (Phương thơm thức 4)Chỉ tiêu: 300Tổ hợp xét tuyển:Phương thơm thức 1 + 2: A00, A01, D01, D07Phương thơm thức 4: Toán thù + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Ngành Ngôn ngữ Anh (4+0)Mã ngành: 7220201_WE4Chỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển:Pmùi hương thức 1 + 2: A01, B08, D01, D07Phương thơm thức 4: Toán thù + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Ngành Công nghệ sinch học tập kim chỉ nan Y sinch (4+0)Mã ngành: 7420201_WE4Chỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển:Pmùi hương thức 1 + 2: A00, B00, B08, D07Phương thơm thức 4: Toán thù + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Sinh/Anh
Ngành Công nghệ ban bố (4+0)Mã ngành: 7480201_WE4Chỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển:Phương thức 1+2: A00, A01Pmùi hương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
8. Chương thơm trình links cấp cho bằng của ngôi trường ĐH West of Engl& (UK) (3+1)
Ngành Ngôn ngữ Anh (3+1)Mã ngành: 7220201_WE3Chỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển:Phương thức 1+2: A01, B08, D01, D07Pmùi hương thức 4: Tân oán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
9. Chương trình liên kết cung cấp bằng của trường ĐH Deakin (Úc) 
Ngành Công nghệ ban bố (2+2)Mã ngành: 7480201_DK2Chỉ tiêu: 20Tổ hợp xét tuyển:Phương thức 1+2: A00, A01Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Ngành Công nghệ thông báo (3+1)Mã ngành: 7480201_DK3Chỉ tiêu: 10Tổ phù hợp xét tuyển:Pmùi hương thức 1 + 2: A00, A01, D01Phương thức 4: Toán + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh
Ngành Công nghệ lên tiếng (2.5+1.5)Mã ngành: 7480201_DK25Chỉ tiêu: 10Tổ đúng theo xét tuyển:Pmùi hương thức 1 + 2: A00, A01, D01Phương thơm thức 4: Toán thù + Tư duy Logic + Lý/Hóa/Anh

2, Tổ hợp môn xét tuyển

Các khối thi vào trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHồ Chí Minh năm 2021 nlỗi sau:

Khối B00 (Tân oán, Hóa, Sinh)Kăn năn B08 (Toán, Sinh, Anh)Khối D01 (Toán, Vnạp năng lượng, Anh)Khối hận D07 (Toán, Hóa, Anh)

3, Phương thơm thức xét tuyển

(Chính thức)

Trường Đại học tập Quốc tế – ĐHQG TPHồ Chí Minh tuyển sinch đại học hệ chủ yếu quy theo các thủ tục xét tuyển sau:

Phương thơm thức 1: Xét điểm thi trung học phổ thông năm 2021Chỉ tiêu: 40 – 60%Tiêu chí xét tuyển: Xét tổng điểm 3 môn thi theo tổng hợp xét tuyển

Các bạn gồm chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế được quy thay đổi điểm giờ đồng hồ Anh theo bảng sau:

IELTS AcademicTOEFL iBTĐiểm quy đổi
5.035 – 457.5
5.546 – 598.5
≥ 6.060 – 7810.0
Phương thơm thức 2: Xét ưu tiên theo dụng cụ của ĐHQG TPHCM năm 2021

Chỉ tiêu: 5 – 15%

Đối tượng xét ưu tiên là học viên của 149 trường THPT (coi cụ thể tại đây)

Tiêu chí xét tuyển:

Xét hiệu quả học tập bậc THPTXét điểm TB 5 học tập kỳ trung học phổ thông (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12) theo tổng hợp xét tuyển.

Trong số đó gồm 132 trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu và 17 trường có hiệu quả TB điểm thi tốt nghiệp THPT năm năm nhâm thìn, 2017, 2018, 2019 cao được bổ sung thêm những năm 20trăng tròn.

Điều khiếu nại ĐK xét tuyển ưu tiên:

Tốt nghiệp THPT năm 2020Đạt HSG 2/3 năm cung cấp 3 Hoặc là thành viên team tuyển chọn trường/tỉnh giấc thành tham dự kỳ thi HSG quốc giaHạnh kiểm 3 năm đạt Tốt

Các tiêu chuẩn xét tuyển ưu tiên bao gồm:

Điểm TB 5 kỳ (2 kỳ lớp 10, 2 kỳ lớp 11 cùng kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp đăng kýVới các bạn đăng ký tổ hợp xét tuyển tất cả môn tiếng Anh được quy đổi điểm môn Anh theo bảng nlỗi trênTiêu chí phụ nếu như có khá nhiều thí sinh cùng điểm là vấn đề chứng từ nước ngoài ngữ thế giới IELTS (≥ 6.0) hoặc TOEFL iBT (60 – 78) của thí sinh

Thời gian nộp hồ sơ xét ưu tiên: 15/7 – 15/8.

Xem thêm: Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Hà Nội 77 Nguyễn Du, Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Hà Nội Có Tốt Không

Pmùi hương thức 3: Xét tuyển trực tiếp + ưu tiên xét tuyểnChỉ tiêu: 1% tổng chỉ tiêuTiêu chí xét tuyển: Xét các kết quả của học viên trong các kỳ thi HSG tổ quốc và Olympic quốc tế, môn đạt giải cân xứng với ngành học tập đăng ký tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển. Phương thơm thức 4: Xét hiệu quả thi ĐGNL vì chưng ĐH Quốc tế – ĐHQGHồ Chí Minh tổ chức triển khai năm 2021Chỉ tiêu: trăng tròn – 50%Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh thi 3 môn bao gồm 2 môn yêu cầu là Tân oán học và Tư duy logic, 1 môn từ bỏ lựa chọn (Lý/Hóa/Sinh/Anh). Phương thơm thức 5: Xét thí sinc tất cả chứng chỉ tú tài quốc tế

Hoặc chúng ta xuất sắc nghiệp công tác THPT trên quốc tế.

Chỉ tiêu: 5 – 10%

Yêu cầu thí sinc tất cả bởi tú tài quốc tế IB từ trăng tròn trsống lên hoặc tất cả chứng từ thế giới A-Level từ CA hoặc BTEC Level 3 Extended Diploma trường đoản cú C-A.

Thí sinc học tập công tác trung học phổ thông nước ngoài với được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận giỏi nghiệp THPT theo prúc lục cách tiến hành 5:

+ Thí sinh xuất sắc nghiệp THPT các loại Khá trsinh hoạt lên với bao gồm bằng IELTS trường đoản cú 5.5 hoặc TOEFL iBT trường đoản cú 46 trsống lên + rộp vấn;

+ Thí sinh xuất sắc nghiệp THPT dưới loại Khá gồm chứng chỉ SAT tự 500 điểm (từng phần) hoặc chứng chỉ ACT trường đoản cú 20/36 + chất vấn.

Phương thức 6: Xét hiệu quả thi Review năng lực vì ĐHQG TPSài Gòn tổ chức triển khai năm 2021Chỉ tiêu: 10 – 30%Thí sinch tham gia kì thi đánh giá năng lực vị ĐHQGHCM tổ chức năm 2021 bao hàm 1đôi mươi câu hỏi trắc nghiệm với thời hạn làm bài là 150 phút. Điểm về tối đa là 1200 điểm.

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020

Xem cụ thể điểm chuẩn những cách tiến hành, điểm sàn tại: Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Quốc tế – ĐHQG TPHCM

Tên ngànhĐiểm chuẩn
201820192020
Chương thơm trình ĐH thiết yếu quy
Ngôn ngữ Anh222327
Quản trị tởm doanh2222.526
Tài bao gồm – Ngân hàng192022.5
Kế toán1821.5
Công nghệ sinc học181818.5
Hóa học1818.5
Toán ứng dụng17.51819
Khoa học dữ liệu171920
Công nghệ thông tin192022
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng2222.524.75
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp181819
Kỹ thuật không gian171820
Kỹ thuật điện tử – viễn thông17.51818.5
Kỹ thuật y sinh181821
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng auto hóa17.51818.75
Kỹ thuật hóa học171818.5
Kỹ thuật môi trường171818
Công nghệ thực phẩm181818.5
Kỹ thuật xây dựng171819
Quản lý tdiệt sản1618
Chương thơm trình liên kết ĐH nước ngoài
Toàn bộ những ngành161618