Đại học công nghiệp thực phẩm xét học bạ

      40

Theo kia, Nhà ngôi trường đang liên tục dấn làm hồ sơ xét tuyển học bạ lần 3 cho 28 ngành giảng dạy Đại học thiết yếu quy và 3 ngành Liên kết nước ngoài với tầm điểm sàn nhận hồ sơ bởi điểm chuẩn chỉnh lần 1.

*