Chứng khoán trực tuyến fpts

      50

Để triển khai lưu ký trực tuyến, người tiêu dùng vui lòng tiến hành theo quá trình sau:

Bước 1: Đăng nhập

- Đăng nhập vào trang để lệnh: https://eztrade.cunhanlienket.com 

- lựa chọn tab Giao dịch quan trọng đặc biệt → Lưu ký kết trực tuyến

*

Bước 2: Nhập tin tức lưu ký

*

Mã CK: Nhập mã thị trường chứng khoán cần lưu giữ ký, khối hệ thống sẽ tự tìm Sàn thanh toán và tên kinh doanh chứng khoán tương ứng.Số lượng: Nhập số lượng chứng khoán lưu cam kết được ghi dấn trên Sổ/ Giấy ghi nhận sở hữu cổ phần

 Nhập password giao dịch tại đoạn Xác nhấn lệnh cùng nhấn Gửi lệnh. 

Sau lúc nhấn Gửi lệnh, tin tức về thanh toán lưu ký kết của người sử dụng sẽ thể hiện ở phần “Các lệnh đã thực hiện”

*

Bước 3: In Phiếu gửi đề xuất lưu ký chứng khoán

Ở phần “Các lệnh vẫn thực hiện”, khách hàng có thể lựa chọn các giao dịch lưu ký để In phiếu gửi chứng khoán bằng cách nhấn “In phiếu nhờ cất hộ CK” tại loại tương ứng.Khách hàng gồm thể Sửa, Xóathông tin lưu ký bằng phương pháp nhấn những phím tương ứng. Các giao dịch lưu ký kết đã giữ hộ hồ sơ lưu ký về cunhanlienket.com để thực hiện lưu ký sẽ không còn được Sửa, Xóa.

Bước 4: Gửi làm hồ sơ lưu ký về cunhanlienket.com

Phiếu gửi bệnh khoán: 04 bản chính (02 bản mẫu 08A/LK, 02 bản mẫu 08B/LK). Sau khoản thời gian in Phiếu nhờ cất hộ từ hệ thống, người sử dụng vui lòng không điền thêm ngẫu nhiên thông tin gì vào Phiếu gửi, cam kết và ghi rõ chúng ta tên vào phần “Người gửi”, đóng vệt (nếu có).Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: bạn dạng chínhCMND/ CCCD/ Trading code/ Giấy cn ĐKKD với CMND/CCCD của fan đại diện theo pháp luật: 01 bạn dạng photo

Bước 5: Hoàn tất giữ ký

Sau khi cảm nhận hồ sơ lưu cam kết hợp lệ của Quý khách, cunhanlienket.com đã chuyển triệu chứng món lưu ký từ “Lưu cam kết mới” thành “Chờ lưu giữ ký”.Hồ sơ tất yêu hoàn tất giữ ký sẽ được chuyển tình trạng thành” Đã hủy”Khi hồ sơ lưu cam kết hoàn tất, cunhanlienket.com đang chuyển tình trạng thành “Hoàn tất giữ ký” đối với chứng khoán đã thanh toán trên Sàn với “Hoàn tất lưu ký chờ giao dịch” đối với chứng khoán chờ thanh toán giao dịch trên Sàn với ghi tăng chứng khoán vào tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng tại cunhanlienket.com.