Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ

      270
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho hàm số y = f ( x ) tất cả vật thị như hình vẽ.

*

*

*

*


Cho hàm số f(x) bao gồm đạo hàmf"(x) xác minh với tiếp tục bên trên đoạn <0;6>. Đồ thị hàm số y=f"(x) như hình vẽ bên. Biết f(0)=f(3)=f(6)=-1,f(1)=f(5)=1. Số điểm rất trị của hàm số y = < f ( x ) > 2 trên đoạn <0;6> là

*

A.

Bạn đang xem: Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ

5.

B.7.

C.9.

D.8.


Cho hàm số y = f(x) bao gồm đạo hàm tiếp tục bên trên R đồ dùng thị hàm số y = f’(x) nlỗi hình vẽ.

*

Biết f(2) = –6, f(–4) = –10 và hàm số g(x) = f(x)+ x 2 2 ,g(x) bao gồm tía điểm rất trị.

Phương trình g(x) = 0?

A. Có đúng 2 nghiệm

B. Vô nghiệm

C. Có đúng 3 nghiệm

D. Có đúng 4 nghiệm


Cho hàm số y=f(x) gồm vật thị đạo hàm y=f’(x) được mang đến như hình vẽ bên với các mệnh đề sau:

(1). Hàm số y=f(x)gồm tuyệt nhất 1 điều rất trị

(2). Hàm số y=f(x)nghịch biến hóa bên trên khoảng (-2;1)

(3). Hàm số y=f(x)đồng trở nên trên khoảng 0 ; + ∞

(4). Hàm số g x = f x + x 2 bao gồm 2 điểm rất trị.

Số mệnh đề đúng là

*

A.

Xem thêm: Cách Bắt Chuyện Với Con Trai Qua Tin Nhắn, Lã M Sao đÁ»ƒ BắT ChuyệN VớI Con Trai

1

B. 3

C. 4

D. 2


Cho hàm số y = f ( x ; m ) bao gồm đồ vật thị hàm số y = f " ( x ; m ) như hình vẽ

*

Biết f ( a ) > f ( c ) > 0 ; f ( b )

A. 5

B. 7

C. 9

D. 10


Cho hàm số y=f(x) có đồ vật thị như hình vẽ mặt. Biết rằng hàm số y=f(x) gồm m điểm cực trị, hàm số y = f ( x ) bao gồm n điểm cực trị, hàm số y = f x gồm p điểm cực trị. Giá trị m+n+p là

*

A. 26

B. 30

C. 27

D. 31


Cho hàm số bậc cha y = f(x)tất cả vật thị như hình mặt. Tất cả các cực hiếm của tđam mê số m để hàm số y = |f(x)+m|bao gồm 3 điểm cực trị là:

*

A. m ≤ -1 hoặc m ≥ 3

B. m ≤ -3 hoặc m ≥ 1

C. m = -1 hoặc m = 3

D. 1 ≤ m ≤ 3


Cho hai hàm nhiều thức y = f(x), y = g(x) bao gồm đồ dùng thị là hai tuyến đường cong ở hình vẽ. Biết rằng thứ thị hàm sốy = f(x)có đúng một điểm cực trị là A, thiết bị thị hàm sốy = g(x)tất cả đúng một điểm cực trị là B với A B = 7 4 . Có bao nhiêu quý hiếm ngulặng của tyêu thích số m thuộc khoảng (-5;5) nhằm hàm số y = f ( x ) - g ( x ) + m có đúng 5 điểm cực trị?

*

A. 1

B. 3

C. 4

D. 6


Cho hàm số y=f(x)có thứ thị y=f"(x)giảm trục Ox hoành tại cha điểm tất cả hoành độ -2

*

A. f(a)>0>f(-2)

B. f(-2)>0>f(a)

C. f(b)>0>f(a)

D. f(b)>0>f(-2)


Cho hàm số y=f(x)gồm trang bị thị như hình mẫu vẽ bên dưới: Tìm toàn bộ các giá trị của tmê mẩn số m để đồ thị hàm số h ( x ) = f 2 ( x ) + f ( x ) + m bao gồm đúng 3 điểm rất trị.