Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2020 hà nội

      52

* Danh sách những ngôi trường tất cả 100% vốn đầu tư quốc tế cùng những ngôi trường tứ thục gồm dạy dỗ công tác nước ngoài trên thủ đô (tính mang lại tháng 8/2019)

NĂM HỌC 2019 – 2020

-Điểm chuẩn chỉnh bổ sung vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học tập 2019 - 2020

-Điểm chuẩn vào lớp 10 các ngôi trường trung học phổ thông công lập năm học tập 2019 - 2020

-Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 siêng năm học tập 2019 - 2020

-Chỉ tiêu tuyển chọn sinh lớp 10 những trường THPT ngoài công lập năm học 2019 - 2020

-Chỉ tiêu tuyển sinc lớp 10 vào những ngôi trường THPT công lập năm học tập 2019- 2020

-Hướng dẫn học viên xác nhận nhập học trực đường vào lớp 10 năm học 2019 - 2020

-Hướng dẫn tuyển chọn sinc vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 20đôi mươi trên Hà Nội

NĂM HỌC 2018 – 2019

-Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2018 - 2019

-Điểm chuẩn vào lớp 10 siêng năm học tập 2018 - 2019

-Hướng dẫn tuyển chọn sinch vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 trên Hà Nội

-Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019

NĂM HỌC 2017 – 2018

-Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học tập 2017 - 2018

-Điểm chuẩn trúng tuyển chọn bổ sung cập nhật vào lớp 10 chăm năm học 2017 - 2018

- Điểm chuẩn vào lớp 10 những trường trung học phổ thông công lập năm học tập 2017 - 2018

-Điểm chuẩn vào lớp 10 siêng năm học tập 2017 - 2018

-Lịch thi tuyển sinc vào lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2017 - 2018

-Chỉ tiêu tuyển sinch vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018

NĂM HỌC năm nhâm thìn - 2017

-Điểm chuẩn vào lớp 10 các ngôi trường công lập năm học tập 2016 - 2017

-Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học tập 2016 - 2017

-Lịch thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 năm học 2016 - 2017

-Chỉ tiêu tuyển chọn sinc vào lớp 10 công lập, ko kể công lập, BTVH năm học tập năm nhâm thìn - 2017

-Quy định về cùng điểm vào kỳ thi vào lớp 10 sinh sống Hà Nội

-Tóm tắt giải pháp tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2016 - 2017

-Hướng dẫn tuyển chọn sinh vào lớp 10 THPT chăm năm học năm 2016 - 2017

NĂM HỌC năm ngoái - 2016

-Điểm chuẩn vào lớp 10 những ngôi trường công lập năm học 2015 - 2016

-Điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên dịp 2

-Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2015 - 2016

-Hướng dẫn cụ thể tuyển chọn sinch vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016

-Chỉ tiêu tuyển sinch vào lớp 10 THPT năm học năm ngoái - 2016

-Lịch thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2015 - 2016

-Tóm tắt phương pháp tuyển chọn sinh vào lớp 10 THPT năm học tập 2015 - 2016

NĂM HỌC năm trước – 2015

-Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 những ngôi trường công lập năm học năm trước - 2015

-Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 chuyên năm học tập năm trước - 2015

-Lịch thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 THPT năm học tập 2014 - 2015

-Chỉ tiêu tuyển chọn sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học tập năm trước - 2015

-Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông ko kể công lập năm học tập năm trước - 2015

NĂM HỌC 2013 - 2014

-Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 những ngôi trường công lập năm học tập 2013 - năm trước (điều chỉnh)

-Điểm chuẩn vào lớp 10 những trường công lập năm học 2013 - 2014

-Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học tập 2013 - 2014

-Hướng dẫn tuyển chọn sinc vào lớp 10 Trung học tập ít nhiều năm học 2013 - 2014

-Chỉ tiêu tuyển chọn sinch vào lớp 10 những trường THPT công lập năm học 2013 - 2014

-Chỉ tiêu tuyển sinc vào lớp 10 những trường THPT kế bên công lập năm học tập 2013 - 2014