Bài tập viết lại câu điều kiện có đáp án violet

      128

Câu ĐK nhiều loại 1 là câu bao gồm thực làm việc hiện tại, rất có thể xẩy ra nghỉ ngơi thì bây chừ đối kháng cùng tương lai. Dưới đây là kết cấu, cách sử dụng kèm bài bác tập câu ĐK một số loại 1 có giải đáp không thiếu thốn cùng đúng chuẩn duy nhất.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu điều kiện có đáp án violet

Công thức cùng bí quyết sử dụng câu điều kiện một số loại một trong những tiếng anh

Cấu trúc:

If + S + V (hiện tại tại), S + will + V (nguyên ổn mẫu)

IF + Chủ ngữ 1 + Động tự phân tách ngơi nghỉ thì bây chừ đối chọi + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WILL + Động từ bỏ nguyên ổn mẫu + Bổ ngữ (giả dụ có).

Nói phương pháp khác, ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện thời đối chọi, mệnh đề chính sử dụng thì sau này đơn.

Chủ ngữ 1 cùng nhà ngữ 2 có thể trùng nhau. Bổ ngữ có thể không tồn tại, tùy ý nghĩa sâu sắc của câu. Mệnh đề IF với mệnh đề bao gồm hoàn toàn có thể đứng trước tuyệt sau hồ hết được.

Trong câu ĐK các loại I, cồn tự của mệnh đề ĐK chia sinh hoạt thì bây chừ đối kháng, còn cồn trường đoản cú vào mệnh đề bao gồm phân tách sinh hoạt thì sau này solo. Ví dụ:

If you come inkhổng lồ my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn của mình, con chó của tôi đang gặm anh kia.)

If it is sunny, I will go fishing. (Nếu ttránh nắng tốt, tôi sẽ đi câu cá.)

Cách sử dụng câu ĐK loại 1:

Câu điều kiện loại 1 trong tiếng anh còn hoàn toàn có thể được Gọi là câu ĐK bây giờ hoàn toàn có thể tất cả thật. Ta sử dụng câu điều kiện nhiều loại 1 nhằm đưa ra một điều kiện có thể tiến hành được trong ngày nay và nêu hiệu quả có thể xảy ra.

Xem thêm: Các Trang Báo Điện Tử Uy Tín Của Việt Nam Hiện Nay, Top 10 Trang Báo Mạng Lớn Nhất Tại Việt Nam 2021

*

các bài tập luyện câu ĐK các loại 1 kèm lời giải

Câu 1. Điền vào chỗ trống.

If I (study) _____________ , I (pass) _____________ the exams.If the sun (shine) ____________, we (walk) _____________ to the town.If he (have) __________ a temperature, he (see) ___________ the doctor.If my friends (come) ___________, I (be) ______________ very happy.If she (earn) ___________ a lot of money, she (fly) _____________ to lớn Thủ đô New York.If we (travel) ___________ to lớn London, we (visit) _____________ the museums.If you (wear) __________ sandals in the mountains, you (slip) __________ on the rocks.If you (wear) __________ sandals in the mountains, you (slip) __________ on the rocks.If Rita (forget) ___________ her homework, the teacher (give) _________ her a low mark.If they (go) ________________ to the disteo, they (listen) ___________ to lớn loud music.If you (wait) ____________ a minute, I (ask) ______________ my parents.

Câu 2. Điền vào chỗ trống.

If it (rain) ______________, the children (not go) ____________ for a walk.If she (not read) ____________ the novel, she (not pass) ____________ the literature demo.If I (not argue) _______________ with my father, he (lend) _____________ me his motorxe đạp.If we (take) _____________ the bus, we (not arrive) __________ in time.If Diông chồng (not buy) ___________ the book, his friends (be) _____________ angry with hlặng.If Tom (not tidy up) ______________ his room, Victoria (not help) _______________ him with the muffins.If the boys (not play) ___________ football, the girls (not come) _______________ to lớn the football pitch.If you (eat) _____________ too much junk food, you (not lose) _______________ weight.If I (not make) _______________ breakfast tomorrow morning, my girlfriover (not love) _______________ me anymore.If they (not hurry) ______________, they (not catch) _______________ the train.If we meet at 9:30, we (khổng lồ have) ___________ plenty of time.If we (to send) _________ an invitation, our friends (to lớn come) _________ to our party.He (not/ khổng lồ understand) ____________ you if you (to whisper) __________.They (not/ khổng lồ survive) ________ in the desert if they (not/ to take) __________ extra water with them.If you (to lớn press) __________ CTRL + S, you (khổng lồ save) __________ the file.

Đáp án bài bác tập

1.study, will pass

shines, will walkhas, will seecome, will beearns, will flytravel, will visitwear, will slipwear, will slipforgets, will givego, will listenwait, will ask

Câu 2. Điền vào khu vực trống.

rains, will not godoes not read, will not pass doesn"t read, won"t passdo not argue, will lover don"t argue, will lendtake, will not arrive take, won"t arrivedoes not buy, will be doesn"t buy, will bedoes not tidy up, will not help doesn"t tidy up, won"t helpvì chưng not play, will not come don"t play, won"t comeeat, will not thua kém eat, won"t losevị not make, will not love don"t make, won"t lovebởi not hurry, will not catch don"t hurry, won"t catchwill havesover, will comewill not understand, whisper won"t understand, whisperwill not survive, vì chưng not take won"t survive sầu, don"t takepress, will save

Tu khoa:

bài bác tập câu điều kiện nhiều loại 1 lớp 9bài xích tập câu ĐK một số loại 1 và 2bài xích tập câu điều kiện các loại 1 2 3bài tập về câu điều kiện loại 1 tất cả đáp ánbài xích tập viết lại câu ĐK loại 1bài tập câu ĐK các loại 2 tất cả đáp ánbài tập viết lại câu ĐK tất cả đáp án